Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-twee-kinderen.jpg
06 april 2023

Brandbrief over jeugdbeleid vandaag naar Tweede Kamer

Jeugdzorgprofessionals, cliëntorganisaties en jeugdbranches hebben vandaag een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer omdat allen last hebben van het slecht functionerende stelsel. Er zijn te lange wachtlijsten en er is een gebrek aan passend zorgaanbod voor met name jongeren en gezinnen met complexe problemen en kinderen met beperkingen en chronische aandoeningen.

Verder is er sprake van een te hoge werkdruk en veel administratie voor jeugdprofessionals; financiële problemen en versnippering van inkoop voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming. Uitstel van de verbeterplannen is ‘funest’ en afspraken zijn pas zinvol als ze ook afdwingbaar zijn. De huidige voorstellen schieten daarin tekort.

Commissiedebat Jeugdbeleid

Op 20 april bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de jeugdzorgplannen met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind. Cliëntvertegenwoordigers, beroepsverenigingen en branches, waaronder Youz, roepen de Tweede Kamer op om deze bewindspersonen aan te sporen om de huidige impasse nu te doorbreken.

Er wordt al jaren gesproken over deze problemen. Na vier jaar stagnatie laat een effectieve aanpak van deze problemen nog steeds op zich wachten.

De problemen in de jeugdzorg zijn groot en er wordt al jaren gepraat over oplossingen. Toch liggen de onderhandelingen over de Hervormingsagenda Jeugd nu stil, door een conflict tussen Rijk en gemeenten over de financiering van de plannen.

Meer lezen?

‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’ (denederlandseggz.nl)