Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-jongen-hoofdtelefoon.jpg
28 maart 2022

De Banjaard organiseert een mini-symposium op 10 mei

De Banjaard is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen en die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Op 10 mei organiseert de Banjaard een mini-symposium.

Tijdens dit symposium besteden we aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van onze gespecialiseerde LVB voorziening binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ook vertellen we je meer over het onderzoek naar diagnostiek, nieuwe behandelingen en passende hulp voor deze bijzondere doelgroep, waarbij hoopvolle resultaten en nieuwe vormen van dataverzameling worden gepresenteerd.

Problematiek van LVB doelgroep scherper in beeld

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) scherper in beeld gekomen. Onze samenleving digitaliseert in toenemende mate en stelt steeds hogere eisen aan communicatieve vaardigheden. Voor kinderen en jeugdigen met een LVB is dat nog ingewikkelder dan voor anderen. Zij ervaren meer dan anderen problemen met het meekomen op school, vrijetijdsbesteding en sport. En later met het verkrijgen en behouden van werk, het voeren van een eigen huishouding en met sociale contacten.

De Banjaard draagt bij aan effectiviteit van ondersteuning en behandeling

Kinderen en jeugdigen met een LVB doen vaker een beroep op ondersteuning en hulp. Algemene voorzieningen, onderwijs- en welzijnsorganisaties onderkennen de situatie. Er is steeds meer kennis bij ggz instellingen, onderwijs en justitie over deze doelgroep en er wordt steeds vaker expertise uitgewisseld om de zorg aan deze kinderen en jeugdigen te verbeteren. Over effectiviteit van behandelinterventies bij de LVB doelgroep is nog weinig bekend, maar er wordt in toenemende mate onderzoek gedaan.

De Banjaard, expertisecentrum LVB en Jeugd GGZ ontwikkelt sinds jaren specifiek aangepaste behandelinterventie. Met de inzet van innovatie en wetenschappelijk onderzoek draagt de Banjaard bij aan de effectiviteit van ondersteuning en behandeling van gezinnen waarin kinderen en jeugdigen met LVB opgroeien.

Tijdens het mini-symposium zullen er 3 presentaties gegeven worden door huidige én oud promovendi. Er wordt in ieder geval accreditatie aangevraagd voor het SKJ, NIP & NVO.

Wanneer

10 mei 2022

Tijd

13.00 tot 16.00 uur (online)
12.00 tot 17.00 uur (offline)

Waar

Online via MS Teams
Offline in Den Haag (max. 30 personen)

Programma

 • Introductie TOP GGz De Banjaard & Dag-voorzitterschap
  Corine van Vliet, Marianne Kasius & Robert Vermeiren

Presentaties door:

 1. Katharina Visser
  ​​​​​​​Effectiviteitsonderzoek naar een aanpassing voor jeugdigen met een LVB van Geweldloos Verzet voor de residentiele setting.
 2. Francien Martin
  ​​​​​​​Social Management Training voor jongens en mannen met het syndroom van Klinefelter.
 3. Maxine Storm
  ​​​​​​​Psychopathologie en licht verstandelijke beperking bekeken vanuit een breder sociaal perspectief.

Deelname is gratis, aanmelden kan via a.deddens@youz.nl.