Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-monique-b.png
08 juni 2022

De kleine geluksmomentjes van Monique Beemsterboer

Als ambulant behandelaar bij Jeugdformaat was Monique Beemsterboer in 2019 als één van de eersten betrokken bij het project In Verbinding, de voorloper van Beter Thuis. Momenteel begeleidt ze als systeemtherapeut in opleiding acht ‘multiproblem’ gezinnen in de regio Zoetermeer. “De kleinste stap vóóruit zorgt bij mij al voor een geluksmomentje”.

“Ik geloofde altijd al in een integrale samenwerking en dat was ook een van de redenen dat ik in 2019 aansloot bij In Verbinding, een samenwerking tussen Youz, Ipse de Bruggen en Jeugdformaat,” begint Monique haar verhaal. “Het project stond toen nog in de kinderschoenen, maar het doel is al die tijd onveranderd gebleven: een integrale en intensieve gezinsbehandeling, waarbij kind(eren) én hun ouders worden begeleid richting herstel van het gewone leven.”

Dat alle drie de aangesloten organisaties in 2019 nog hun eigen manier van werken hadden, ook op managementniveau, bleek in de praktijk niet goed te werken. In 2020 werd daarom een professionaliseringsslag gemaakt en werd Beter Thuis ‘geboren’. Monique: “Vanaf dat moment nam het project een grote vlucht. Beleid werd duidelijker uitgezet, systemen werden toegankelijker en het werd meer en meer zichtbaar welk pad we zouden kiezen.” Voor Monique betekende dat een carrièreswitch: van ambulant behandelaar naar systeemtherapeut in opleiding.

Dynamiek binnen het gezin

Momenteel begeleidt Monique acht gezinnen, die allemaal in verschillende fasen van hun behandeltraject zitten. Als systeemtherapeut kijkt zij naar de dynamiek binnen het gezin, op een manier die inzicht geeft in de patronen. Ze voert zowel gesprekken met het hele gezin als met ieder gezinslid apart. “Het zijn in alle gevallen gezinnen die te maken hebben met diverse problematiek en daarom zorg nodig hebben op diverse vlakken. Daarom stappen we altijd met meerdere collega’s in een casus, waarbij elk teamlid zijn eigen expertise heeft. Dat is nodig, zeker in de analysefase, omdat sneller duidelijk wordt waar het gezin hulp bij nodig heeft. Want hoewel de aangemelde cliënt áltijd een kind is, blijkt dat ouders ook vaak een behandelvraag of ondersteuningsbehoefte hebben. Onze volwassenenbehandelaar kijkt of we hen ook kunnen bewegen tot een behandeling.”

Geluksmomentjes

Juist die samenwerking onderling, maakt het voor Monique ‘super leuk’ en ‘dynamisch’ werk. “Je vormt met je hele team een creatieve en flexibele groep rondom een gezin en je profiteert als team, maar ook als gezin, van de verschillende visies en kennis van de collega’s. Het groepsgevoel vind ik ook heel fijn, het ‘samen bezig zijn’. Maar het mooiste aan dit werk is dat je samen werkt aan het herstel van het gezinsleven. De meest kleine stapjes vooruit voelen al als geluksmomentjes.”