Nieuws detail paginakop

Actueel

kannerlezing.jpg
14 augustus 2023

Kannerlezing 14 september: Stress Autism Mate (SAM)

De 'Stress Autism Mate' (SAM) is een mobiele Health-applicatie, ontworpen voor volwassenen met autisme (ASS) ter ondersteuning om hun dagelijkse stress te herkennen en te managen. SAM vraagt twee tot vier keer per dag het stressniveau uit, visualiseert een dagelijks en wekelijks overzicht van de stressniveaus en geeft gepersonaliseerd advies over hoe stress te verminderen.

Het doel van dit onderzoek was om het effect van vier weken gebruik van SAM te meten op het verminderen van ervaren stress, het verbeteren van coping self-efficacy, kwaliteit van leven en veerkracht, en het verminderen van geïnternaliseerd stigma bij volwassenen met autisme. Er werd een A1-B-A2 single-case experimental design (SCED) gebruikt om het effect van het gebruik van de SAM-app gedurende vier weken te beoordelen. Er werd een multilevel analyse uitgevoerd om de gegevens te analyseren, waarbij rekening werd gehouden met variantie binnen het onderwerp.

Resultaten
De bevindingen toonden een significante vermindering in ervaren stressniveaus, een verbetering in coping self-efficacy en een verbeterde ervaren gezondheid en psychologisch welzijn onder de deelnemers. Verder werd er tijdens de follow-up periode een toename in veerkracht gerapporteerd en een afname van geïnternaliseerd stigma.

Conclusies
Dit onderzoek toont aan dat SAM een waardevol hulpmiddel is voor volwassenen met autisme om ervaren stress te verminderen, copingvaardigheden te verbeteren, psychologisch welzijn te vergroten en veerkracht te vergroten. Toekomstig onderzoek, waaronder grootschaligere studies, zouden kunnen worden uitgevoerd om deze resultaten te bevestigen en de langetermijneffecten van de SAM-app te onderzoeken.

Lezing in de Kannercyclus, donderdag 14 september van 16.30 tot 18.30 uur over 'Stress Autism Mate' (SAM)

  • 1e spreker: Drs. Kirsten Hoeberichts, (basis)arts bij GGZ- Centraal en promovenda bij het SAM-STAPP project.
  • 2e spreker: Dr. Lisette Verhoeven, senior onderzoeker en GZ psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog (GIOS) bij Leo Kannerhuis, Jongerenkliniek Oosterbeek.

Op locatie en online

Wil je de lezing bijwonen dan ben je van harte welkom in de Concertzaal, Rozensteeg 3 in Oosterbeek. Er is plek voor 50 gasten, dus meld je snel aan via: t.verbeek@leokannerhuis.nl

Je kunt de Kannerlezing ook online volgen. Registreer je van tevoren.