Nieuws detail paginakop

Actueel

maximabezoek_web.jpg
07 januari 2022

Koningin Máxima 2 dagen te gast bij Youz in Den Haag

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 4 januari en donderdag 6 januari meegelopen bij een kliniek van Youz in Den Haag. Het informele werkbezoek stond in het teken van de mentale gezondheid van jongeren.

Koningin Máxima werd 4 januari ontvangen door de directieleden van Youz en sprak met behandelaren over de werkwijze van Youz. Vervolgens kreeg Koningin Máxima uitleg over de afdeling Banjaard. Deze afdeling is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen in combinatie met een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85).

Aansluitend deed Koningin Máxima mee met twee behandelingen in de Banjaard Bus. Spontaan kreeg zij een tekening en een cupcake van een jongere aangeboden die zij met veel enthousiasme in ontvangst nam. Die dag sloot ze af met het bijwonen van een multidisciplinair overleg van Beter Thuis. Het team van Beter Thuis behandelt integraal complexe gezinnen en is een samenwerking tussen Jeugdformaat (jeugdzorg), Ipse de Bruggen (organisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking) en Youz.

Donderdag 6 januari startte Koningin Máxima de dag met een groepsbehandeling op een gesloten afdeling waar jongeren van 14 tot en 23 jaar behandeld worden. Bij koffiecorner ‘Koffie to Youz’ dronk Koningin Máxima vervolgens een kopje koffie, waarna ze in gesprek ging met jongeren van een gesloten afdeling. Ook at ze mee op een afdeling waar kinderen van 6 tot 12 jaar verblijven. Als afsluiting deed Koningin Máxima mee aan de Psychomotore gezinsbehandeling van een gezin in de gymzaal.

Koningin Máxima deed actief mee tijdens de diverse behandelingen en luisterende aandachtig naar de verhalen van jongeren. Ook beantwoordde ze veel vragen, variërend van ‘Waar gaat u graag naartoe met vakantie?' tot  'Hoe word je Koningin?'. Ook nam ze diverse zelfgemaakte presentjes van jongeren in ontvangst.

Normaliseren van psychische problemen

Wij hebben erg genoten van haar inspirerende bezoek. Haar bezoek is niet alleen belangrijk in het kader van aandacht vragen voor psychische klachten, maar ook met het oog op het normaliseren van psychische problemen.