Nieuws detail paginakop

Actueel

tijdelijk-tegel-400x200-1.jpg
20 mei 2021

Youz Haaglanden opent nieuwe afdeling ‘De Branding’

De twee afdelingen Strandloper en Pelikaan gaan vanaf mei 2021 samen verder onder de naam ‘De Branding’ aan de Dr. Van Welylaan in Den Haag. De Branding is een open klinische afdeling voor jongeren.

Voor jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen hier worden opgenomen (twee weken tot maximaal drie maanden) met een vraag voor observatie en diagnostiek of kortdurende behandeling, waarbij ambulante zorg onvoldoende toereikend is gebleken. Bij De Branding bieden wij jongeren en hun systeem meer inzicht over de problemen die er zijn. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor een beter begrip over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Een beter inzicht en begrip geeft een positief effect op klachten en is helpend om vervolgbehandeling meer richting te geven.

Het is van belang dat een jongere gemotiveerd is voor de opname en het volgen van de programmaonderdelen. Daarnaast houdt het ook in dat een jongere naar buiten kan als hij/zij dat wil. Het is belangrijk dat de jongere om kan gaan met een open-deur beleid.

De Branding bedient drie functies

Jongeren en hun familie kunnen samen met hun verwijzer terecht bij De Branding met een vraag naar:

  • Psychiatrische observatie en/of diagnostiek (voorheen Pelikaan);
  • Time-out plek voor maximaal 24 uur bij oplopende crisis (voorheen Strandloper);
  • Stabilisatie en/of kortdurende behandeling.

Jongeren met verschillende soorten problematiek zijn welkom bij de branding. Zij moeten wel een open-deur beleid aan kunnen en (deels) eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun traject. Een opname bij De Branding is niet bedoeld voor jongeren met primaire verslavingsproblematiek, primaire eetstoornis, ernstige zelfbeschadiging, ernstig delict/grensoverschrijdend gedrag, agressieregulatieproblemen en een IQ lager dan 70 (voor een diagnosetraject). Jongeren met (klassiek) autisme of met een IQ lager dan 80-85 kunnen wij niet behandelen.

Aanmelden en contact

Verwijzers kunnen jongeren aanmelden via www.youz.nl/aanmelden. Je vindt De Branding in Den Haag, aan de Dr. van Welylaan.