Logeerhuizen Oosterbeek Julianaweg

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen kunnen bij onze logeerhuizen in Oosterbeek terecht.


Waarvoor kunt u bij de logeerhuizen terecht?

Leven met een kind met autisme in een gezin is intensief en dynamisch. Als uw kind af en toe kan logeren, is dat prettig voor u als ouders en uw gezin, maar ook voor uw kind. Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen kunnen bij onze logeerhuizen in Oosterbeek terecht. Dat kan gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.

Het dr. Leo Kannerhuis heeft vier logeerhuizen op een overzichtelijk terrein met geschikte voorzieningen voor jongeren met autisme.

Onze specialistische begeleiders zijn deskundig en goed getraind om kinderen met autisme te begeleiden. Uw kind krijgt intensieve, individuele en groepsbegeleiding, waarbij er veel aandacht is voor sociaal functioneren. Uiteraard stemmen we van te voren met u af wat voor uw kind werkt en wat zijn interesses zijn. Uw kind delen we in een vaste groep in met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Bij elke groep hoort een vast kernteam van sociotherapeuten. Uw kind krijgt een eigen slaapkamer en mag zijn eigen spullen meenemen. Uiteraard sluiten onze activiteiten aan bij wat kinderen, pubers en jongvolwassenen leuk vinden.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met ons aanmeldbureau, tel. 026 339 74 36, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.
Bij uw gemeente kunt u een beschikking voor logeren aanvragen. Zij zijn op de hoogte van de te volgen route.

Aanmeldcriteria

Voor logeren bij het dr. Leo Kannerhuis gelden de volgende aanmeldcriteria:

  • De logé is vier jaar of ouder en woont bij ouder(s) / verzorger(s);
  • Er is sprake van een stoornis in het autistisch spectrum, vastgesteld middels de DSM-classificatie, door een (kinder- en jeugd-) psychiater en/of gz-psycholoog;
  • Eén van de intelligentiefactoren is 85 of hoger; de verbale én performale intelligentie zijn 70 of hoger.
  • NB. Als een logé een lagere intelligentie heeft, maar wel in staat is te logeren in een omgeving die niet specifiek is ingericht voor licht verstandelijk gehandicapten, dan kan de logé ook aangemeld worden.
  • De logé is in staat te functioneren in een groep van zeven tot acht deelnemers en kan deelnemen aan het programma.

Logeerhuizen Oosterbeek Julianaweg

Adres

Julianaweg 16
6862 ZP Oosterbeek
088 357 44 70

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur
Postadres: Scherpenkampweg 60, 6545 AL Nijmegen

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?