Rotterdam Sarr expertisecentrum autisme

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Rotterdam Sarr expertisecentrum autisme

Bij Sarr kunnen jeugd (tot 21 jaar) en volwassenen (21 jaar en ouder) terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.


Zorgaanbod

Vanuit deze locatie werken we met F-ACT. We bieden jongeren (én hun ouders) hulp, die hun weg niet willen of weten te vinden naar de reguliere hulpverlening. Dit zijn jongeren met vaak (vermoedens van ernstige) psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere levensgebieden. We bieden hulp zo vaak als nodig is en op de plaats waar de jongere zich bevindt.

Daarnaast vindt u op deze locatie ons expertisecentrum voor autisme: SARR. Kinderen én volwassenen met autisme, Asperger of PDD-NOS kunnen hier terecht voor verschillende behandelingen.

Bekijk ook

Schematherapie bij autisme door een ervaringsdeskundige (pdf)

Rotterdam Sarr expertisecentrum autisme

Adres

Dynamostraat 18
3083 AK Rotterdam
088 358 53 51
088 358 16 16 (SARR)
088 358 17 17 (FACT)
06 57 71 23 00 (Aanmelden FACT)
088 358 55 00 (SARR Volwassenen)

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur