Componence Asset List

kvo-youz.jpg
18 maart 2022

KOPP/KOV Deskundigheidsbevordering professionals

Kinderen van ouders met psychische problematiek of kinderen van ouders met verslavingsproblematiek hebben een grote kans om dezelfde problematiek te ontwikkelen op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners problemen bij deze kinderen tijdig signaleren en mogelijk doorverwijzen naar de juiste ondersteuning.

Er bestaan speciale KOPP/KOV groepen voor deze kinderen waar zij leren meer weerbaar te worden en de mogelijkheid hebben om lotgenoten te ontmoeten. Deze preventieve methode richt zich op het voorkomen van dezelfde problematiek en het meegeven van handvaten hoe om te gaan met tegenslagen en stressvolle momenten.

Tijdens deze deskundigheidsbevordering leer je als professional signaleren, gespreksvoering en verwijzen naar de juiste zorg. Het is een tijdsinvestering van anderhalf uur waar ook een KOPP KOV jongere aan het woord zal komen.

Wat: Deskundigheidsbevordering KOPP KOV problematiek.

Voor wie: Zorg- of/en onderwijsprofessionals die in contact staan met jongeren tot 24 jaar of cliëntbegeleiding hebben met kinderen.

Beschikbare locaties en datums

Rotterdam
De cursus vindt online plaats.
Online cursus
26 juni 2024
15:00 - 16:30 uur
Aanmelden