21 december 2023

Alyssa van Seggelen: 'Werk kan mij soms emotioneren'

Alyssa van Seggelen (31) werkte als sociotherapeut bij kliniek De Stern in Den Haag. Na een aantal jaren in het buitenland in Birmingham kwam ze graag terug bij Youz, nu als senior sociotherapeut bij kliniek De Branding aan de Welylaan in Den Haag. Inmiddels is dat twee jaar geleden.

 

“De Branding is een afdeling voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. We observeren gedrag voor diagnostiek en behandelen het probleemgedrag van een jongere. We streven ernaar om ander gewenst gedrag aan te leren en maken jongeren bewust wat bepaald gedrag teweeg brengt en vooral ook wat het niet gewenste effect is. Dit doen we in een huiselijke omgeving in een gestructureerde leefgroep waar we met de jongeren samenleven en samen eten. We hebben leuke gesprekken, maar ook moeilijke en diepgaande. We maken plezier en delen verdriet. Werken op De Branding betekent werken in een intense omgeving, maar het is ook heel mooi werk door de verbinding die je met elkaar maakt.”

Time-out

“Meestal verblijven jongeren tussen de vier en twaalf weken bij ons, van zondagavond tot vrijdagavond. In het weekend gaan ze naar hun thuis. De jongeren die zich bij De Branding melden, volgen geen onderwijs. Daarvoor waren ze ook al vaak uitgevallen in het schoolsysteem.
We hebben tien behandelplaatsen en twee extra bedden voor jongeren die een time-out nodig hebben. Voor een time-out plaats kun je aangemeld worden door je GGZ-behandelaar. Sommige jongeren hebben tijdens een behandeling of na afloop ervan nog extra hulp nodig of willen weg uit een woonsituatie vanwege onveiligheid. Dan kan je hier terecht voor telefonische coaching, langskomen voor een gesprek en eventueel blijven slapen voor maximaal 24 uur.”

Participatie

“Er is veel acute zorgvraag bij De Branding en er zijn dagelijks veel ad hoc werkzaamheden waarbij je meteen actie moet ondernemen. Erg afwisselend dus. We richten ons op therapie en participatie in de maatschappij en laten jongeren kennismaken met nieuwe hobby’s in de hoop ze weer structuur te geven en enthousiast te maken voor iets. We stimuleren hen om mee te doen aan de modules die hier worden aangeboden zoals sociale vaardigheidstraining, schematherapie en huisvergaderingen, maar het is ook belangrijk dat ze leren om duidelijk de eigen grenzen aan te geven.

Je heb als sociotherapeut veel te maken met moeilijke thuissituaties van cliënten en suïcidale gedachten. Dagelijks voeren we gesprekken over suïcidaliteit en zijn goed getraind hoe daar mee om te gaan. Toch kan het werk mij soms emotioneren. Het is dan fijn om dat met collega’s of thuis te bespreken of met vriendinnen die ook in de zorg werken, zodat je even je hart kan luchten.”

Hecht team

“Naast mijn functie als sociotherapeut heb ik ook een rol als teamleider. Namens het team dat bestaat uit 12 sociotherapeuten ben ik bij het multidisciplinair overleg en bij het aanmeldoverleg. Ik heb wekelijks afspraken zoals cliëntencontact en heb de supervisie over het team en voel me verantwoordelijk dat het goed gaat met mijn collega’s. Wat is er nodig voor het team? Wat heb je nodig om je lekker te voelen in je werk? zijn vragen die me bezighouden. We zijn een hecht team en kennen elkaar door en door. We voelen elkaar feilloos aan en zien wanneer de ander een mindere dag heeft en bespreken dat ook openlijk. En we zijn ook open naar de jongeren hier over onszelf. Zij vinden het fijn als je eerlijk bent en willen graag toetsen dat wat ze zien, dat dat ook klopt. We willen daarmee laten zien dat we naast ze staan en dat ook wij ons wel eens minder fijn voelen.”

Kwetsbaarheid

“Dit werk zorgt ervoor dat je je kwetsbaarbaarheid moet durven te tonen om authentiek over te komen. Toen we zijn gestart met schema-therapie op De Branding hebben we met de collega’s zelf ook deelgenomen aan therapeutische sessies om te ervaren wat het precies inhoudt. Je komt in dit werk veel ook over jezelf te weten en maakt in korte tijd een persoonlijke ontwikkeling door. Je wordt geconfronteerd waarom je bepaald gedrag lastig vindt en gaat dan op zelfonderzoek uit. Wat triggert mij in bepaald gedrag van een cliënt en waarom? Met het team proberen we vaak bij elkaar te komen - ook na werktijd - en ondernemen dan iets leuks samen. Ik vind het belangrijk om werkplezier te hebben en doe dit werk omdat ik het echt graag wil. Ik krijg er energie van: heerlijk om het druk te hebben en toch voldoende tijd te hebben voor plezier met collega’s. Er is hier veel betrokkenheid bij elkaar. Zo vragen ook behandelaren en managers altijd hoe het met je gaat.

Gemotiveerd meedoen

“De meeste voldoening in mijn werk ervaar ik als ik met een groep jongeren in gesprek ben die gemotiveerd meedoen aan een groepssessie. En ook als ik een jongere goed heb leren kennen en hem bewust heb kunnen maken van zijn gedrag waardoor een andere (meer gezonde) keuze wordt gemaakt. Van jongs af aan wilde ik dit werk al doen. Mijn moeder had de leiding in een buurthuis en was hulpverlener en dat zag ik mezelf later ook wel doen. Ik heb nog een tijdje gewerkt in de volwassen psychiatrie, maar Youz is me echt op het lijf geschreven. Deze doelgroep past helemaal bij me. Jongeren hebben nog een hele toekomst voor zich en ik draag daarin graag een steentje bij om deze wat rooskleuriger te laten worden.”