Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Arnhem Velperweg

Leo Kannerhuis Arnhem Velperweg

In ons behandelcentrum volwassenen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor volwassen van 24 jaar en ouder met autisme en eventueel andere psychiatrische problemen. Begeleiders, gezin, partners, kinderen betrekken we intensief bij de behandeling.

Hoe wij helpen

Afhankelijk van jouw specifieke problemen en het behandeladvies kijken we welke modules jij gaat volgen. Voorbeelden van modules zijn: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, individuele behandeling, partner-relatietherapie, EMDR en groepsbehandelingen.

Polikliniek Volwassenen Leo Kannerhuis

In principe is de behandeling bij het Leo Kannerhuis poliklinisch. Dat wil zeggen dat jij maximaal één keer per week of een keer per twee weken naar het Leo Kannerhuis komt om daar te werken aan jouw problemen.

Ons team

In het behandelcentrum volwassenen werken psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, arbeidshulpverleners, systeemtherapeuten.

Aanmelden

Voor het aanmelden is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts of een andere medisch specialist). Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met de aanmeldfunctionaris van de afdeling via het aanmeldbureau.

Voor vragen over het aanmelden, behandelaanbod en wachttijden kun je contact opnemen met het aanmeldbureau op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en
13:00-16:00 uur. Telefoon: 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Informatie voor professionals

Momenteel is er een groter aantal cliënten dat een beroep doet op onze zorg dan dat we behandelmogelijkheden beschikbaar hebben. Hierdoor zijn de wachttijden langer dan wij wenselijk vinden. Om ervoor te zorgen dat je cliënt niet onnodig lang hoeft te wachten, bieden wij tot en met juli 2024 enkel consultatie, advies en deskundigheidsbevordering. Daarnaast willen we je wijzen op alternatieve behandelmogelijkheden voor je cliënt waarvoor we contact met je opnemen na verwijzing.

Je kunt bij ons terecht als bijvoorbeeld een behandeltraject van een cliënt bij jouw instelling is vastgelopen. Of als jouw cliënt waarschijnlijk autisme heeft, maar er allerlei andere problemen spelen waardoor een goede diagnose moeilijk te stellen is.

Het Leo Kannerhuis biedt, als TOP klinische GGZ, voornamelijk derdelijnsbehandeling aan cliënten waarbij de diagnose autisme is gesteld en die doorgaans voor autisme zijn uitbehandeld binnen de SGGZ. Co-morbiditeit kan aanwezig zijn, maar niet als dit te veel op de voorgrond staat waardoor het voor cliënt niet goed mogelijk is om optimaal van ons aanbod te profiteren.