Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Arnhem Velperweg

Leo Kannerhuis Arnhem Velperweg

In ons behandelcentrum volwassenen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor volwassen met autisme en andere psychiatrische of gedragsproblemen. Begeleiders, gezin, partners, kinderen betrekken we intensief bij de behandeling.

Hoe wij helpen

Afhankelijk van jouw specifieke problemen en het behandeladvies kijken we welke modules jij gaat volgen. Voorbeelden van modules zijn: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, individuele behandeling, partner-relatietherapie, psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme.

Polikliniek Volwassenen Leo Kannerhuis

In principe is de behandeling bij het Leo Kannerhuis poliklinisch. Dat wil zeggen dat jij maximaal één keer per week of een keer per twee weken naar het Leo Kannerhuis komt om daar te werken aan jouw problemen.

Ons team

In het behandelcentrum volwassenen werken psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, arbeidshulpverleners, systeemtherapeuten.

Aanmelden

Voor het aanmelden is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Informatie voor professionals

Je kunt bij ons terecht als bijvoorbeeld een behandeltraject van een cliënt bij jouw instelling is vastgelopen. Of als jouw cliënt waarschijnlijk autisme heeft, maar er allerlei andere problemen spelen waardoor een goede diagnose moeilijk te stellen is. Ook bieden we consultaties aan professionals uit de specialistische- en basisggz, FACT-teams of RIBW’s. We denken graag met je mee, bij jou op locatie, samen met het huidige behandelteam, jouw cliënt en zijn systeem.