Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Oosterbeek Rosenthalweg

Leo Kannerhuis Oosterbeek Rosenthalweg

Het Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is. Je kunt bij ons terecht als eerdere behandeling jou of jouw kind niet voldoende heeft geholpen.

Voor wie zijn we er

Voor jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen tot en met 23 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en problemen hebben op school, thuis of in hun sociale omgeving én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.

Voor dit behandelcentrum hebben we op dit moment zeer korte wachttijden. Verwijzers kunnen voor aanmeldingen en meer informatie contact opnemen met Aanmeldbureau Gelderland 088-3574580

Waarvoor kun je bij dit behandelcentrum terecht?

Bij dit behandelcentrum kun je terecht voor een gespecialiseerde autismebehandeling waarvoor het nodig is dat we je tijdelijk opnemen. Je krijgt een eigen kamer in een huis met andere jongeren. Je kamer mag je naar eigen smaak inrichten.

Aanmelden

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Je kunt je niet zelf bij ons aanmelden.