Leo Kannerhuis Oosterbeek Rosenthalweg

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Leo Kannerhuis Oosterbeek Rosenthalweg

Voor wie?

Voor jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen tot en met 23 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en problemen hebben op school, thuis of in hun sociale omgeving én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.

Voor dit behandelcentrum hebben we op dit moment zeer korte wachttijden. Verwijzers kunnen voor aanmeldingen en meer informatie contact opnemen met Aanmeldbureau Gelderland 088-3574580

Waarvoor kun je bij dit behandelcentrum terecht?

Bij dit behandelcentrum kun je terecht voor een gespecialiseerde autismebehandeling waarvoor het nodig is dat we je tijdelijk opnemen. Je krijgt een eigen kamer in een huis met andere jongeren. Je kamer mag je naar eigen smaak inrichten.


Hoe kan ik me aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Je kunt je niet zelf bij ons aanmeldear ons verwijzen. Je kunt je niet zelf bij ons aanmelden.

Leo Kannerhuis Oosterbeek Rosenthalweg

Adres

Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 16
6862 ZV Oosterbeek
088 357 44 20
088 358 45 21

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur