05 april 2024

Meer aandacht nodig voor opvoedstress bij ontwikkelingsstoornissen

De levenskwaliteit van ouders met een kind met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, is substantieel lager in vergelijking met ouders die een kind hebben met een lichamelijke ziekte in Ethiopië. Dit blijkt uit nieuw onderzoek vanuit de Sarr/Parnassia Groep dat samen is gedaan met autisme onderzoekers van King’s College London.

Dwarsverbanden

“Deze studie toont de grote effecten op de kwaliteit van leven voor ouders die een kind met een ontwikkelingsstoornis opvoeden in een ontwikkelingsland als Ethiopië. Deze bevindingen sluiten aan bij onze onderzoeken in Nederland waarin we ook vinden dat autisme mantelzorgers en met name moeders, meer stress, angst en depressie ervaren, dan mantelzorgers voor mensen met een andere ziekte (Warreman, 2023).

Het is dus van belang om te realiseren dat deze stress bij mantelzorgers - ouders met een kind met autisme -  niet alleen binnen Nederland voorkomt, maar ook in ontwikkelingslanden. “Aandacht voor deze opvoedstress in onze eigen multiculturele populatie is daarom relevant,” aldus kinder- en jeugdpsychiater Wietske Ester, onderzoeker en verbonden aan het Sarr Autisme team van Youz.