Ouder-baby groep

Heb je als jonge ouders last van spanningen en stress en maak je je als gevolg daarvan zorgen over de ontwikkeling van jouw baby? Wij bieden je ondersteuning bij het vergroten van je zelfvertrouwen en het opbouwen van een goede band met jouw baby.

Rouw bij kinderen na verlies van een dierbaar persoon

Rouwen bij verlies van een dierbaar persoon, zoals een ouder, broer/zus, opa of oma of een ander gezinslid, is een ingrijpende gebeurtenis. Een periode van verwarring en een achtbaan van emoties is hierbij normaal. In deze interactieve workshop gaan we in op de volgende thema’s:

Angst en verlegenheid bij kinderen

Een deel van de Nederlandse kinderen kan erg last hebben van hun eigen angsten of verlegenheid. Ze vinden het lastig voor zichzelf op te komen, vriendjes te maken of nee te zeggen als ze iets niet willen. Als ouder kan het lastig zijn om hier mee om te gaan, want wanneer zou je nou het beste je kind kunnen stimuleren om toch spannende dingen te doen? Wanneer zou jij je kind nou het beste in bescherming kunnen nemen?

LHBTIQ+ en ouders

Van alle jongeren die binnen de queer doelgroep vallen, worstelt 50% ook met psychische klachten als somberheid en angst. Het is dan ook niet vreemd dat we steeds vaker jongeren treffen die, naast hun ggz-problematiek, ook worstelen met gender- en/of seksualiteitsvraagstukken. 

Trauma bij kinderen, signaleren, begeleiden en verwijzen

Om passende hulp te bieden aan kinderen is het altijd van belang te onderzoeken of het kind één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt. Vervolgens zal afgewogen moeten worden in hoeverre het kind hulp nodig heeft om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Dit is geen eenvoudige taak. Binnen deze training wordt aandacht besteed aan het signaleren van trauma, het begeleiden van deze kinderen en hun ouders en worden de verschillende mogelijkheden van behandeling besproken.

Gehechtheid in de praktijk; ontstaan, signaleren en ondersteunen

Ieder kind bouwt een relatie op met zijn of haar primaire verzorgers. Deze band bepaalt hoe het kind zichzelf en de wereld om hem heen ervaart. Als hulpverlener heb je hier iedere dag mee te maken, maar wat observeer je in de praktijk om in te schatten of deze band tussen ouder en kind goed genoeg is? En wat kan je doen om deze ouder-kind relatie te ondersteunen? Binnen deze training wordt aandacht besteed aan het ontstaan van een hechtingsrelatie, het signaleren en ondersteunen van een verstoorde hechtingsrelatie.  

Signaleren en ondersteunen van kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV), en het gezin

Kinderen die opgroeien in een gezin waarvan een van de ouders, of soms beide ouders, psychische of verslavingsproblemen heeft/hebben, lopen een sterk verhoogd risico zelf in de toekomst psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Zo vroeg mogelijk preventief ondersteunen helpt om dit risico te verkleinen. Maar waar moet je dan op letten?

Depressie bij jeugdigen

Tijdens deze 3 uur durende, interactieve, workshop krijgen deelnemers informatie en tools aangereikt die hen kan helpen bij het omgaan met jongeren die worstelen met somberheidsklachten en depressie. Wat is een depressie eigenlijk en hoe ontstaat het? Welke signalen zijn er bij kinderen en jongeren te zien? Hoe hangt dit samen met andere klachten, zoals angst? Op welke manier kunnen wij aansluiten bij deze jongeren en hoe helpen we hen het beste? Dit zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen tijdens deze workshop.

LHBTIQ+ en de GGZ

Van alle jongeren die binnen de queer doelgroep vallen, worstelt 50% ook met psychische klachten als somberheid en angst. Het is dan ook niet vreemd dat we in ons werk steeds vaker jongeren treffen die, naast hun ggz-problematiek, ook worstelen met gender- en/of seksualiteitsvraagstukken. Deze jongeren hebben niet altijd de tijd om te wachten op genderzorg; we weten hoe lang de wachtlijsten zijn voor deze doelgroep. Om professionals te ondersteunen beter aan te sluiten bij deze jongeren, is deze deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Op een laagdrempelige en positieve manier krijg je als professional in 1,5 uur tijd praktische tips mee.

Rouw bij kinderen na verlies van een dierbaar persoon

Rouwen bij verlies van een dierbaar persoon, zoals een ouder, broer/zus, opa of oma of een ander gezinslid, is een ingrijpende gebeurtenis. Een periode van verwarring en een achtbaan van emoties is hierbij normaal. In deze interactieve workshop gaan we in op de volgende thema’s:

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

In Nederland worden er op diverse niveaus wetten en regels ontworpen om het uitgaansleven gezond en gezellig te houden. Als eerste is er de Alcoholwet die bepaalt hoe de drankverkoop in Nederland wordt geregeld. Daarnaast is er de Opiumwet die het drugsbeleid in Nederland bepaalt. 

Zwanger zonder gebruik

Het gebruik van alcohol of andere middelen brengt risico’s met zich mee voor de moeder en het (on)geboren kind in de verschillende stadia van de zwangerschap. 

Ouderavonden (Rotterdam)

Ouders van kinderen en jongeren hebben vaak vragen over middelengebruik en/of problematisch schermgebruik. Het doel van een ouderavond is om ouders te informeren, opvoedondersteuning te bieden en ouders meningen met elkaar laten uitwisselen.

KOPP/KOV groep 16+

Opgroeien in een gezin waar één of beide ouders psychische of verslavingsproblemen heeft, is niet altijd even gemakkelijk. Sommige jongeren voelen zich erg verantwoordelijk voor thuis of ervaren negatieve gevoelens.

Deskundigheidsbevordering beherende coffeeshopmedewerker

Youz biedt de cursus "deskundigheidsbevordering beherende coffeeshopmedewerker" aan. De cursus bestaat uit twee dagen, die twee weken na elkaar worden gegeven. De cursus is in opdracht van de Gemeente Rotterdam ontwikkeld door Antes in samenwerking met coffeeshopondernemers, de gemeente Rotterdam en de Directie Veiligheid.

KOPP/KOV groep 12+

Opgroeien in een gezin waarvan een van de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft, is niet altijd makkelijk. Juist op jouw leeftijd heb je ook wat meer ruimte voor jezelf nodig; je gaat net naar de middelbare school of zit daar al op en je krijgt steeds meer je eigen leven.

Helder op school

Wil je als professional op school meer aandacht besteden aan de preventie van roken, het gebruik van alcohol en drugs en (te veel) gamen? Helder op School biedt een integrale aanpak om jullie leerlingen of studenten te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige begeleiding werk je stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat op school.

CRAFT - familietraining

CRAFT staat voor Community Reinforcement and Family Training. Als partner, kind of familielid van iemand met een verslaving kunnen de dagelijkse zorgen groot zijn. Tijdens de CRAFT training leert u hoe u uw partner, kind of familielid motiveert om in behandeling te gaan. 

KOPP OP

KOPP OP Rotterdam is een initiatief voor jongeren met ouders met psychische- of verslavingsproblematiek. De groep is bedoeld voor jongeren tussen de leeftijd van (ongeveer) 16 – 27 jaar.