Paginakop locaties

Capelle aan den IJssel Poortmolen De Fjord Kliniek

Capelle aan den IJssel Poortmolen De Fjord Kliniek

De Fjord is een hoogspecialistische behandelvoorziening voor jongeren met een combinatie van psychische stoornissen en gedragsproblemen. Naast een aantal klinische afdelingen, is er een dagbehandelafdeling en een ambulant team.

Centrum voor een bijzondere doelgroep

Bij De Fjord behandelen we jongeren in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar. De Fjord biedt zorg op maat en kijkt individueel per jongere of De Fjord passend is. De jongeren hebben gedragsproblemen (zelfbepalend, grensoverschrijdend, oppositioneel of delinquent gedrag) en een (combinatie van) psychische stoornis(sen) (o.a. hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, autisme spectrum stoornis, eetstoornis). Druggebruik en/of crimineel gedrag kunnen hier onderdeel van zijn. Ook is er meestal sprake van eerdere behandeling door jeugdzorg instellingen of instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, die vaak negatief is beëindigd of waarbinnen een jongere is vastgelopen. Gezien de complexiteit van de problematiek, is de gemiddelde behandelduur ongeveer 12 maanden.

Jongeren kunnen vrijwillig of gedwongen worden opgenomen. Enige motivatie voor behandeling is noodzakelijk. Echter het vertrouwen in de hulpverlening is gering omdat de jongeren al veel en lang te maken hebben gehad met de hulpverlening.