Paginakop locaties

Gouda Spoorstraat

Gouda Spoorstraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Zorgaanbod

Op de locatie Spoorstraat in Gouda zijn er 3 afdelingen.

 • De Banjaard polikliniek
  De Banjaard is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen en die een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85) hebben.

  Behandeling
  Een behandeling kan bestaan uit gesprekken, verschillende soorten therapie, medicatie of trainingen. Uw kind kan dat volgen in een groep met andere kinderen, of alleen. De hulp die afdeling Banjaard biedt duurt maximaal één jaar. Welke zorg het beste bij uw kind en uw gezin past is afhankelijk van wat er nodig is. We bieden zorg op verschillende manieren aan.
 • De Banjaard Intensief Ambulant
  Intensief Ambulant biedt procesdiagnostiek, en behandeling aan kinderen/jongeren tussen 4 en 18 jaar met het vermoeden van psychiatrische problematiek. De behandeling is zowel op school als thuis. Het behandelaanbod is bedoeld voor normaal begaafde kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking.

  Behandeling
  We kunnen alleen veranderingen tot stand brengen als we zowel op school als thuis aan de slag gaan. Het kind of de jongere krijgt behandeling op school, omdat de ouders en de leerkracht vragen hebben over het gedrag van het kind. Hij wordt bijvoorbeeld snel boos, kan zijn plek niet vinden op school of is thuis erg teruggetrokken. Het kind of de jongere wordt op school begeleid door de ambulant behandelaar. Daarnaast wordt het gezin in de thuissituatie ondersteund door een thuisbehandelaar.
 • FACT / Het Palmhuis
  Vanuit het team van FACT Jeugd en Gezin en Het Palmhuis bieden we hulp aan jongeren (én hun ouders), die hun weg niet willen of weten te vinden naar de reguliere hulpverlening. Dit zijn jongeren met complexe psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen.

  Tijdens de behandeling wordt het systeem en eventueel het netwerk van de jongeren betrokken. Het aanbod bestaat uit individuele behandeling, diagnostiek, groepsbehandeling (identiteit versterkende jongensgroep/meidengroep, emotieregulatie training) en ouderbegeleiding. We bieden hulp zo vaak als nodig is en op de plaats waar de jongere zich bevindt.

Meer informatie of aanmelden

Voor aanmelden kun je contact opnemen met het secretariaat. Zij kunnen je meer informatie geven en de juiste formulieren toesturen.