Paginakop locaties

Leiden Vondellaan

Leiden Vondellaan

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Op de locatie Vondellaan in Leiden zijn twee kleine teams actief. Een team dat reguliere poliklinische behandeling en diagnostiek biedt en “Het Palmhuis”-team dat zich met ambulante zorg richt op jongeren die op verschillende niveaus vastgelopen zijn.

Daarnaast is er op de locatie een samenwerking met ’t Kabouterhuis. Deze afdeling biedt specialistische ggz- zorg aan kinderen van 0 tot 7 jaar, in samenwerking met PsyQ en Brijder. PsyQ richt zich op de behandeling van volwassenen en Brijder is gespecialiseerd in verslavingszorg.

Youz poli

De poli van Youz biedt specialistische ggz-diagnostiek en behandeling aan kinderen vanaf 7 jaar, jongeren en jongvolwassenen tot 22 jaar met verschillende psychiatrische diagnoses, psychische klachten en problematiek. Soms gaat een diagnostisch onderzoek vooraf aan de behandeling. De ouders worden nauw betrokken bij de behandeling. De behandeling is gericht op het verminderen van psychopathologie, en kinderen / jongeren en hun ouders te leren omgaan met de problematiek en de ontwikkeling van het kind of de jongere te ondersteunen. Medicatie kan hierbij ondersteunen. Cognitieve gedragstherapie, trauma- en angstbehandelingen, het werken aan sociale vaardigheden en impulscontrole zijn belangrijke pijlers.

Het Palmhuis

Het Palmhuis biedt (hoog) specialistische ggz aan jongeren vanaf 12 jaar met complexe psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Bij Het Palmhuis worden jongeren behandeld die gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen. Er kan sprake zijn van gebrekkige motivatie, een justitieel kader of cognitief zwakke ontwikkeling.
Mede door de outreachende werkwijze, lukt het om jongeren die weinig motivatie hebben om tot een gedragsverandering te komen, te bereiken. Ook bij Het Palmhuis kan een diagnostisch traject worden ingezet alvorens er gestart wordt met de behandeling, die kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie, het werken aan sociale vaardigheden en impulscontrole, steunende en structurerende gesprekken, psycho-educatie, terugvalpreventie en delict analyse, traumabehandeling en EMDR en MDFT. Medicatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Multi Dimensionele Familie Therapie

MDFT is ontwikkeld voor jongeren die ontwikkelings- en gedragsproblemen hebben, waaronder problemen thuis, op school, met drugsgebruik of met politie of justitie. MDFT is een gezinsbehandeling wat betekent dat ouders, en eventueel andere gezinsleden, intensief worden betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat de invloed van ouders vele malen sterker is dan de invloed van een (tijdelijke) behandelaar.
Tijdens de behandeling wordt een appel gedaan op de gezonde en beschermende factoren binnen het gezin en wordt gedacht in oplossingen en mogelijkheden. Vaak is sprake is van verdriet, pijn en mogelijk trauma in de gezinssituatie. Binnen MDFT wordt dit onderliggende verdriet bespreekbaar gemaakt om vervolgens nieuwe, gezonde patronen te ontwikkelen binnen het gezin. Dit kan, bijvoorbeeld, inhouden dat er op een andere manier met elkaar gecommuniceerd wordt, dat de gezagsverhoudingen hersteld kunnen worden en dat ieders krachten weer voorop komen te staan.