Nieuws detail paginakop

Actueel

Grote+zorgen+om+veiligheid+gezin+-+Danielle+van+der+toolen_web.jpg
04 oktober 2021

'Grote zorgen om veiligheid gezin'

Werken voor Beter Thuis is dankbaar en dynamisch werk, maar niet altijd even makkelijk. Daniëlle van der Toolen, als gz-psycholoog en projectleider verbonden aan team Zoetermeer, ziet regelmatig schrijnende situaties voorbij komen.

Neem bijvoorbeeld het jonge gezin met twee kleine kinderen, dat vorig jaar aan het begin van de zomer in beeld kwam bij het team van Beter Thuis. Vader halverwege de twintig, moeder begin twintig, net bevallen van haar tweede én zodanig depressief dat er grote zorgen waren om de veiligheid van het gezin. Daniëlle: “Het gezin kwam in beeld bij instanties toen de moeder op het punt stond om zichzelf iets aan te doen. De jeugdhulpverlening besloot dat de kinderen omwille van hun veiligheid tijdelijk ondergebracht moesten worden bij familie. Tijdens de analysefase concludeerden wij dat de ouders moeilijk het ouderschap adequaat kunnen vormgeven en met hun handen in het haar zaten. Met name de moeder: onderzoek wees uit dat zij functioneert op een licht verstandelijk beperkt niveau en het sociaal emotionele niveau van een kind van drie en niet in staat is op een goede manier voor haar kinderen te zorgen.” 

Langdurige begeleiding 

De kinderen (weer) volledig thuis laten wonen is bij dit gezin ingewikkeld. We zijn momenteel bezig met het opzetten van langdurige en structurele begeleiding voor dit gezin. En er zijn wel degelijk grote stappen gezet, maar waarbij herhaling van uitleg over de mogelijkheden en beperkingen van dit gezin erg belangrijk blijft. Daarnaast beschikken zij over een groot sociaal netwerk wat fungeert als achtervang en waarbij het belangrijk blijft om het netwerk goed te blijven betrekken. De kinderen wonen nu deels bij familie en deels – onder begeleiding - bij de ouders. De beste situatie op dit moment.” 

Emoties ventileren 

Casussen als bovenstaande gaan de betrokken medewerkers niet in de koude kleren zitten, maar horen er wel bij, weet Daniëlle. “Zeker als er hele kleine kinderen betrokken zijn is het soms moeilijk om bepaalde beslissingen te nemen samen met de gezinnen. Gelukkig maak ik onderdeel uit van een hecht team en kunnen we onze emoties goed ventileren. We zijn ook altijd met meerdere disciplines betrokken bij een gezin. Je hebt elkaar nodig en iedereen werkt vanuit de eigen expertise en draagt bij aan herstel van het gewone leven van de gezinnen.  

Totaalpakket 

Daniëlle werkt sinds afgelopen zomer voor Beter Thuis, daarvóór heeft ze gewerkt op verschillende afdelingen binnen Youz. “Ik ben een groot voorstander van gezinsgericht- en outreachend werken, dus toen Beter Thuis op mijn pad kwam hoefde ik niet lang na te denken. De kracht van dit project is de expertise vanuit de verschillende organisaties die deelnemen waardoor we een totaalpakket kunnen aanbieden voor het  héle gezin en samen met gezinnen kunnen werken aan verbeteren van de draagkracht en bevorderen van het herstel. Voorheen was de zorg erg versnipperd: kinderen kwamen in zorg zonder dat er werd gekeken naar het totaalplaatje; naar de gezinsdynamiek en de invloed van het gezinsfunctioneren op de individuele problematiek van de gezinsleden en vice versa.” Het is belangrijk om samen met de gezinnen te werken aan herstel van het gewone leven en te kijken wat daarvoor nodig is. 

Het werk van Danielle als gz-psycholoog en projectleider is divers. “Ik coördineer en geef mede sturing aan de diagnostiek en behandeling, ik zie cliënten voor onderzoek en individuele therapie maar ga ook zeker mee op huisbezoek bij gezinnen als dit nodig is. Overleg en samenwerking met ketenpartners hoort ook zeker bij mijn werk. Verder denk ik mee over de verdere ontwikkeling van dit team en het integraal werken en ben ik betrokken bij het implementeren van het beleid.”