Nieuws detail paginakop

Actueel

Beter+Thuis+intensieve+hulp+aan+kinderen+%C3%A9n+hun+ouders+-+Sarah+Soenen_web.jpg
20 september 2021

Beter Thuis: intensieve hulp aan kinderen én hun ouders

In de regio Den Haag krijgen tientallen gezinnen die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek sinds vorig jaar hulp van Beter Thuis. Het project is ontstaan vanuit de behoefte aan een integrale en intensieve gezinsbehandeling, waarbij kind(eren) én hun ouders worden begeleid richting een stabiele gezinssituatie. Kartrekker is Sarah Soenen, klinisch psycholoog bij Youz en projectdirecteur van Beter Thuis. “Een behandelprogramma als dit bestond nog niet”.

“In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan,” vertelt Sarah. “Soms gaat het om zoveel verschillende problemen dat het gezin deze negatieve cirkel niet zelf kan doorbreken. Beter Thuis biedt hulp. Wij zijn er voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen op het vlak van jeugdhulpverlening, psychiatrie en/of een licht verstandelijke beperking. In essentie is onze visie: wat is nodig om tot herstel van het gewone leven te komen? Een behandelprogramma als dit bestond nog niet. Wat je voorheen zag was dat kinderen werden aangemeld in de ggz, jeugdzorg of zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking, maar dat er tijdens de behandeling bleek dat er méér hulp nodig was binnen het gezin. Bijvoorbeeld op het gebied van school, werk of schulden of omdat de ouders zélf ook psychische problemen hebben. Gezinnen gingen van de ene naar de andere hulpverlener, zonder dat het complete plaatje in beeld was. Om het nog ingewikkelder te maken is er ook vaak sprake van lange wachtlijsten in de ggz.”

Hulpvraag in beeld

De meerwaarde van Beter Thuis is samenwerking op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie, specialistische jeugd- en opvoedhulp, specialistische zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en het sociaal-maatschappelijk domein. Beter Thuis is om die reden een samenwerking tussen Youz, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen. De medewerkers van die twee laatste organisaties zijn gedurende het project gedetacheerd bij Youz, zodat de samenwerking zo soepel mogelijk verloopt. Sarah: “Op deze manier garanderen we een intensieve integrale gezinsbehandeling, waarbij een gezin eerst 6 tot 8 weken thuis geobserveerd wordt. Wat zijn de klachten en waar is hulp bij nodig? Dat kan bijvoorbeeld de opvoeding zijn, maar ook problemen op het gebied van school, vriendschappen, een sociaal netwerk, schulden of werk vinden.”

Twee keer per week bezoek

De eerste periode krijgt het gezin twee keer per week bezoek van een ambulant behandelaar, maatschappelijk werkerof verpleegkundig specialist. Sarah: “Van de 100 gezinnen die we in beeld hebben in de regio Den Haag is bij ruim 60 procent sprake van psychische problematiek bij de ouders. En bij ruim 40 procent van de gezinnen is er (ook) sprake van een licht verstandelijke beperking. Dat was voor ons een eye-opener. Je kunt je voorstellen dat opgroeien in zo’n gezin veel stress met zich meebrengt. Deze gezinnen lopen op een gegeven moment vast en komen dan in beeld via de gemeente, centra voor jeugd en gezin of de jeugdbescherming. Hulp aannemen van Beter Thuis is vrijwillig, maar een gezin moet wel aan bepaalde criteria voldoen. Soms is jeugdzorg een stok achter de deur.”

Een jaar intensief betrokken

Na 6 tot 8 weken intensief observeren en meedoen in het gezin wordt een behandelplan opgesteld. “Daarin nemen we doelen op die zijn gericht op het functioneren van kinderen, ouders en het gezin. Omdat Beter Thuis bestaat uit 3 organisaties kunnen we alle vormen van zorg zélf aanbieden Zo werken we bijvoorbeeld samen met PsyQ voor de volwassenenpsychiatrie en met Reakt voor re-integratie op de arbeidsmarkt. In principe zijn we niet langer dan een jaar intensief bij een gezin betrokken. Tussen de 6 en 9 maanden na de start beginnen we al met evalueren en het ‘warm overdragen’ van zorg aan de moeders (Youz, Jeugdformaat, Ipse de Bruggen) of samenwerkingspartners.”

Het team van Beter Thuis bestaat uit ambulant behandelaren, verpleegkundig specialisten, orthopedagogen, psychologen, systeemtherapeuten en psychiaters, die verdeeld zijn over meerdere teams in Den Haag en Zoetermeer en intensief samenwerken. “Het werk is intens, want de problematiek in deze gezinnen is groot en we leveren enkel maatwerk,” vertelt Sarah. “Maar we bereiken mooie resultaten en omdat de teams intensief samenwerken is de sfeer onderling heel goed. We zijn aanpakkers, staan open voor verschillende perspectieven, vormen geen oordeel en denken ‘out of the box’. Ik ben echt heel trots op hoe het nu gaat.”

Beter Thuis is op zoek naar collega’s met ervaring in de volwassen psychiatrie die hun kennis en kunde willen komen inzetten ten behoeve van de ouders bij Beter Thuis.