Nieuws detail paginakop

Actueel

Meisje_web.jpg
18 november 2021

Direct aan de slag bij Youz i-psy Jeugd en Gezin in Amsterdam en Zaandam

Sinds dit jaar biedt Youz interculturele zorg aan kinderen en jongeren met de expertise van i-psy Jeugd en Gezin. Opgroeien in een gemengde culturele omgeving is soms moeilijk. Youz helpt kinderen en jongeren met psychische problemen die vaak te maken hebben met het opgroeien in twee culturen. We zien bijvoorbeeld dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor.

Op dit moment is het mogelijk jongeren in de regio Amsterdam en Zaandam op korte termijn in behandeling te nemen.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met gedragsproblemen en psychische problemen. Binnen de teams werken mensen die afkomstig zijn uit dezelfde culturen als onze cliënten. Daardoor is behandeling in de moedertaal ook soms mogelijk. Als er geen hulpverlener aanwezig is die gewenste taal spreekt, maken we gebruik van een tolk.

Als je een verwijsbrief hebt van bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts, schoolarts, het wijkteam kun je bij ons terecht met:

  • somberheid, angst/dwang
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • problemen in het gezin of op school
  • trauma
  • autisme
  • aandacht- en concentratieproblemen
  • hechtingsproblematiek.

Meer informatie

Team Amsterdam
Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam
T 088-3588330
E JenGAmsterdam@parnassiagroep.nl

Team Zaandam
Westzijde 120
1506 EJ Zaandam
T 088-3581340
E SecrJeugdZ@youz.nl

Informatie voor verwijzers

Verwijzers kunnen jongeren aanmelden via ZorgDomein.