Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-jongen-typt.jpg
08 december 2022

Geïntegreerde zorg voor jongeren met autisme en een verstandelijke beperking helpt bij de overgang naar volwassenheid

In 2017 is vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie een spreekuur gestart voor jongeren met autisme en een verstandelijke beperking met artsen verstandelijk gehandicapten (artsen VG) bij de combinatiepoli van Sarr Autisme Rotterdam (onderdeel van Youz). Wetenschappelijk onderzoek naar deze poli wijst uit dat een gezamenlijk spreekuur bijdraagt aan de zorg in alle ontwikkelingsfasen van kind tot volwassenheid. Het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Het eerste jaar van het spreekuur is geëvalueerd. De zorg specifieke kenmerken van de jongeren op het spreekuur, de zorgkosten en het effect van het spreekuur op de kosten als op de doorstroom zijn vergeleken met de kenmerken van de jongeren op de polikliniek autisme. De 32 jongeren verwezen naar het spreekuur waren vergelijkbaar qua leeftijd (gemiddeld 16,5 jaar) en geslacht (75% man) met de 204 jongeren van de polikliniek autisme. Ze hadden 39% meer DSM-IV-classificaties (classificatie van psychische stoornissen), waren 3,7 jaar langer in zorg en hadden 44% meer zorguitgaven. Na deelname aan het spreekuur werd 50% binnen één en 100% binnen drie jaar overgedragen naar de arts VG. Lees het volledige artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Zorg sluit aan op specifieke zorgbehoeften

Wietske Ester, psychiater en verbonden aan Sarr Autisme Rotterdam: ‘Met het onderzoek willen we de groep jongeren met autisme en een verstandelijke beperking meer voor het voetlicht brengen. Deze groep heeft veel zorg nodig, dit is kwetsbaar als ze overgaan naar de volwassenzorg. Ze gaan uit huis, krijgen dagbesteding en in de puberteit verandert er veel in hun lijf; gedrag verandert. Ook voor ouders verandert er veel. Zij moeten hun kind loslaten, omdat hun kind bijvoorbeeld naar beschermd wonen overgaat. Op de combinatiepoli komen deze problemen samen en door er in gezamenlijkheid naar te kijken, bieden we zorg die aansluit op de specifieke zorgbehoeften van deze doelgroep.’

Over het spreekuur

Het spreekuur is er voor jongeren die vastgelopen zijn in de zorg. Bij de combinatiepoli werken hulpverleners van verschillende disciplines nauw samen, zoals AVG’ers (artsen voor verstandelijk gehandicapten), klinisch geneticus, psychologen, orthopedagogen en de kinder- en jeugdpsychiater. Er wordt met een brede blik gekeken naar biologische, psychologische en sociale factoren en adviezen gegeven. Door goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kan volgens Ester de doorstroom van jongeren met autisme en verstandelijke beperking vanuit kinder- en jeugdpsychiatrie naar de AVG-poli worden bevorderd.

Lees meer over Sarr Autisme Rotterdam en het consultatie spreekuur voor de combinatiepoli.

TOPGGz

Sarr Autisme Rotterdam heeft het TOPGGz-keurmerk. Dit betekent dat hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) wordt geleverd, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.