Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-kannerlezing.jpg
24 maart 2022

Gratis webinar: Maag-darmklachten, obesitas en autisme bij volwassenen: nieuwe inzichten uit onderzoek en behandeling

Lichamelijke klachten en ziekten komen veel voor bij mensen met ASS, maar risicofactoren hiervoor zijn onderbelicht. Recentelijk is onderzocht hoe psychologische, gedrags- en lichamelijke factoren samenhangen met maag-darm klachten bij volwassenen met ASS in het Lifelines onderzoek. Hieruit blijkt het belang van een psychosomatisch geïntegreerde aanpak.  De aandacht voor lichamelijke ziekten in de psychiatrische zorg is vaak beperkt. Daarom is bij Sarr Autisme Rotterdam een ASS-obesitas spreekuur gestart in samenwerking met het ErasmusMC. We presenteren nieuwe bevindingen uit het Lifelines cohort, discussiëren over hiaten in de zorg aan de hand van ervaringsdeskundigheid en bespreken nieuwe initiatieven voor geïntegreerde zorg.

Lezing in de Kannercyclus, donderdag 21 april 2022 om 16.30 uur  

Ga via bijgaande link naar de livestream: https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_qdN5PR-HQDO1LmGAO2Es2g

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:

16.30-17.15

1e spreker:
E.B. Warreman, PhD Candidate LUMC Curium Academic Center for Child- and Adolescent Psychiatry

17.15-18.00

2e spreker:
Dr. Wietske Ester, Kinder- en jeugdpsychiater, Sarr Autisme Rotterdam/Youz Associate Professor, Curium-LUMC

18.00-18.15 Discussie/Afsluiting

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken.    

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl