Capelle aan den IJssel Lupinehof

Capelle aan den IJssel Lupinestraat

Capelle aan den IJssel Lupinestraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.


Zorgaanbod

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van psychische problemen. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake.

Lupine Kliniek

De Lupine Kliniek biedt een klinische behandeling voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en eventueel comorbiditeit. Het uitgangspunt van de behandeling in Lupine Kliniek is dat jongeren ontdekken dat zij, ondanks beperkingen, aan het roer van hun eigen leven kunnen staan.

Met individuele specialistische hulp kunnen jongeren met autisme naar school, werken en sociale relaties met anderen onderhouden. Lupine Kliniek richt zich hier op door toe te werken naar de hoogst haalbare zelfredzaamheid en doorstroom naar een woonvorm in bredere zin. De belangrijkste behandelmethodieken zijn IRB (Individuele Rehabilitatie Benadering) en Brainblocks (psycho-educatie gericht op autisme). Daarnaast wordt waar nodig aanvullende behandeling ingezet zoals farmacotherapie, individuele therapie, vaktherapie en systeemtherapie. Ook wordt er samengewerkt met Yulius, die het onderwijs biedt. De geschatte opnameduur is een jaar.

Spoedpoli

Vanuit de Lupinehof bieden we ook de spoedpoli. Kinderen en jongeren die een spoedaanmelding nodig hebben kunnen bij ons terecht. Meestal komen zij met hun ouders. Naast de spoedpoli kunnen kinderen uit de regio Rotterdam Rijnmond ook bij ons terecht voor een spoed deeltijd behandeling. Twee keer per week volgen zij gedurende 6 weken een middagprogramma in een groep.

IBT team

Daarnaast huist het Intensieve Behandeling Thuis team (IBT) aan de Lupinehof. Zij zijn weinig op deze locatie, omdat ze juist kinderen en jongeren thuis behandelen.

Begeleiden en coachen ouders

Naast het ondersteunen en behandelen van de kinderen is het begeleiden en coachen van de ouders een belangrijke taak voor het hele team. Dit multidisciplinaire team bestaat uit sociotherapeuten, een GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut en non-verbale therapeuten. Waar het kan, blijven kinderen naar hun eigen school gaan.

Capelle aan den IJssel Lupinestraat

Adres

Lupinestraat 1
2906 CV Capelle aan den IJssel
088 358 88 88
088 358 87 77 (aanmelden en consultatie)

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur