Capelle aan den IJssel Lupinehof

Capelle aan den IJssel Lupinestraat

Capelle aan den IJssel Lupinestraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.


Zorgaanbod

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van psychische problemen. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake.

Spoedpoli

Vanuit de Lupinehof bieden we een spoedpoli. Kinderen en jongeren die een spoedaanmelding nodig hebben kunnen bij ons terecht. Meestal komen zij met hun ouders. Naast de spoedpoli kunnen kinderen uit de regio Rotterdam Rijnmond ook bij ons terecht voor een spoed deeltijd behandeling. Twee keer per week volgen zij gedurende 6 weken een middagprogramma in een groep.

IBT team

Daarnaast huist het Intensieve Behandeling Thuis team (IBT) aan de Lupinehof. Zij zijn weinig op deze locatie, omdat ze juist kinderen en jongeren thuis behandelen. Indien er sprake is van nood kan er een “time-out” opname plaatsvinden van maximaal twee dagen met het kind en de ouders aan de Lupinehof.

Behandelafdeling voor kinderen

Kinderen in de basisschoolleeftijd bij wie sprake is van psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan kunnen op deze locatie voor maximaal 6 maanden worden opgenomen, behandeld en geobserveerd. Samen met de ouders/verzorgers streven we er naar deze jonge kinderen weer zo snel mogelijk thuis te laten wonen of - waar dat niet lukt - een andere passende woonomgeving te vinden. Er is voor alle kinderen een mogelijkheid tot het volgen van therapie.

Ook ouders begeleiden en coachen

Naast het ondersteunen en behandelen van de kinderen is het begeleiden en coachen van de ouders een belangrijke taak voor het hele team. Dit multidisciplinaire team bestaat uit sociotherapeuten, een GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut en non-verbale therapeuten. Waar het kan, blijven kinderen naar hun eigen school gaan: waar dit niet mogelijk is, bieden we een alternatief dagprogramma aan in de omgeving van de afdeling.

Capelle aan den IJssel Lupinestraat

Adres

Lupinestraat 1
2906 CV Capelle aan den IJssel
088 358 88 88

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur