Leiden ambulant Vondellaan

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Leiden ambulant Vondellaan

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.


Vanaf 2 januari 2020 huizen Youz, Youz afdeling Het Palmhuis, Indigo en Brijder Jeugd samen met het Kabouterhuis aan de Vondellaan in Leiden.

Het Palmhuis

Youz Leiden is een polikliniek waar specialistische ggz behandeling en diagnostiek worden geboden aan kinderen en jongeren met verschillende psychiatrische diagnoses, psychische klachten en problematiek. De ouders worden nauw betrokken gedurende de behandeling. De behandeling is gericht op het verminderen van psychopathologie, psycho-educatie, kind/jongere en ouders leren omgaan met problematiek. De ontwikkeling van een kind/jongere weer op gang brengen is het voornaamste doel. Ook het werken aan sociale vaardigheden, impulscontrole, emotieregulatie en zelfredzaamheid speelt een belangrijke rol in het behandeltraject.

Samenwerking met ‘t Kabouterhuis

Sinds 1 juni 2018 bieden we samen met Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis specialistische (GGZ-)zorg voor kinderen van 0-7 jaar in de regio Holland-Rijnland.

Leiden ambulant Vondellaan

Adres

Vondellaan 55
2332 AA Leiden
088 358 88 30

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur