Sittard ambulant

Voor wie zijn we er

We bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).


Dit kan gaan om hechtingsproblemen, regulatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme/ADHD), angst-of depressie klachten, gedragsproblemen, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek, trauma-gerelateerde klachten, psychosomatische klachten, anorexia/boulimia nervosa alsook psychotische stoornissen. Ouders ervaren bijna altijd problemen in de hantering van de klachten en de opvoeding.

Onze behandelingen

We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via Youz online). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

IMH-team

Youz Limburg is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje, en/of met een risico op moeilijkheden in de afstemming/hechting. En in diagnostiek en behandeling van de ouder- kind interactie, alsook kindfactoren of een combinatie van beiden, voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3).

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

Sittard ambulant

Adres

Rijksweg Zuid 31-33
6131 AL Sittard
088 358 88 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Ons team

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Ontmoet ons team

Locatie Sittard is in opbouw. We werken vanaf 1 maart met een klein team experts waaronder: een kinder- en jeugdpsychiater, een psychotherapeut, een gz-psycholoog, basispsychologen, een nurse practitioner en klinisch psycholoog in opleiding. Op dit moment kunnen we geen hulp bieden aan 18 plussers, jongeren met (het vermoeden van) persoonlijkheidsproblematiek en hulpvragen die crisisgevoelig zijn. Onze wachttijden zijn opgelopen naar 6 weken tot 3 maanden.