Voorburg Jacob van den Eyndestraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

De Polikliniek Haaglanden in Voorburg stelt diagnoses en behandelt. De polikliniek is er voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) met trauma’s en/of hechtingsproblemen. De jongeren groeien vaak niet op bij hun ouders, maar wonen een deel van hun jeugd in bijvoorbeeld een pleeggezin.

We bieden ook diagnostiek en behandeling bij trauma en hechting voor ouders/verzorgers die problemen hebben met hun jonge kind (0 tot 6 jaar): Infant Mental Health. Tijdens het onderzoeks- en behandeltraject kijken we heel bewust naar de relatie tussen ouders/verzorgers en hun baby, peuter of kleuter.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. We bieden onder meer ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, (traumagerichte) cognitieve gedragstherapie en schrijftherapie, schematherapie, behandeling met medicatie, Theraplay, Sherborne, ritmische massage, muziektherapie, systeemtherapie en EMDR.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.