Een kleine veilige afstand tussen cliënt en professional

Barbara Visser is cliëntenraadondersteuner, coach en ervaringsdeskundige. Ze is de spil in het web, is een verbinder en heeft een stevige visie als het gaat om een invulling van de toekomst van de ggz. Ze is daarin heel realistisch en gaat na hoe alle partijen het beste bediend kunnen worden. Ze behartigt niet alleen de belangen van de cliënt, maar gaat juist na hoe ze iedere keer tot een optimale oprechte en gelijkwaardige samenwerking kan komen. Of dat nu gaat over een cliënt en zijn behandelaar, een cliënt en de directie of een cliënt en een wethouder. “Als je samen dezelfde stip op de horizon kunt zetten en ook pijnlijke punten durft te benoemen, dan krijg je een prachtige dynamiek.”

Durven praten over verslaving

Niet voor niets weet Barbara zo goed de vertaalslag te maken van professional naar cliënt en andersom. Ze is namelijk ook ervaringsdeskundige. Wat haar betreft hoeft dat er eigenlijk niet eens zo toe doen. “Mijn wens is dat we naast het bouwen aan de kwaliteit van zorg ook de afstand verkleinen tussen cliënt en professional en tussen maatschappij en organisatie. Als je met elkaar in gesprek gaat streef je een gemeenschappelijk doel na, ook al vlieg je het vanuit een hele andere startbasis aan. Voorwaarde is dat alle partijen open zijn en pijnlijke punten durven te benoemen. Denk bijvoorbeeld eens aan een jongere die zowel psychische problemen heeft als ook verslaafd blijkt te zijn. In het begin realiseert een jongere zich dat niet altijd. Tijdens een behandeling kan een jongere niet meer aangeven dat hij verslaafd is, dan stopt de behandeling. In een gezamenlijk gesprek van jongeren en behandelaren blijken ze eenzelfde probleem te hebben. Jongeren durven niet te gaan praten over hun verslaving, behandelaren vragen liever niet door, omdat de behandeling dan beëindigd moet worden. Dat is toch best gek.  Toch is het dan juist goed met elkaar na te gaan hoe de organisatie daarmee omgaat. De medezeggenschap zet dat dan op de agenda van directie en overleggen met hen hoe dit veranderd kan worden. ‘

Hoog niveau

In de medezeggenschapsraad blijven we constant bouwen aan verbetering. In de loop van de tijd is de medezeggenschap op strategisch niveau gaan meedenken, feedback gaan geven aan directie. Veel mensen denken dat dat niet kan. Dat kan prima, als je maar die vertaalslag naar elkaar durft te maken. Vanuit integriteit deel ik kennis met de jongeren, zij met mij.
Doordat directie transparant en integer in het overleggen met de jongeren overlegt is een platform ontstaan waaruit ze met hun eigen perspectief kunnen beoordelen en formuleren wat er nodig is aan advies, participatie of innovatie. Het is heel fijn dat de organisatie ons goed weet te vinden.

Verbouwing verbouwd

Neem bijvoorbeeld een verbouwing. Dat is een groot project, dus er zijn verschillende jongeren nodig die zich vanuit hun perspectief buigen over verbouwplannen. Afgelopen keer dat er een verbouwing plaatsvond, kwamen de jongeren met 15 punten die in hun ogen anders moesten. In eerste instantie zegt een coordinator van de verbouwing dat dit te veel punten zullen zijn om in een vergadering te behandelen. De jongeren vergaderen echter zeer gestructureerd en alle punten worden,  waardoor alle punten besproken kunnen worden.  Door proactief als raad te werken wordt het clientenperspectief wordt in een vroeg stadium door directie en de organisatie verwerkt in beleidsplannen.

Zo is er bijvoorbeeld een brandtrap gemaakt op de hoogste verdieping, terwijl dat niet volgens de richtlijnen van de brandweer nodig was. De jongeren hebben goed weer kunnen geven wat hun beweegredenen waren toch een brandtrap te plaatsen. Directie neemt veel adviezen over. Wanneer iets niet lukt, incasseren we dat. We bespreken alles. Dat is fijn samenwerken!

Cultuur en herstel

“Sommige jongeren kunnen niet meer naar een gewone school, terwijl ze het in zich hebben om een goede studie te volgen. Door ze in onze beschermde omgeving een rol te geven waarbij hun mening van groot belang is zie je ze groeien. Delen op een gegeven moment kennis vanuit eigen opleidingen. Zo hebben we een adviseur op financieel gebied, een jongere die vanuit medezeggenschap inmiddels professional is geworden op dit gebied.

Ik zie mijzelf als een drager van herstel. Ik draag dit aan de jongeren over. Vanuit samenwerking zetten we een cultuur van herstel neer. Ik ben dan ook niet bezig met de aandoening waar voor ze in behandeling zijn, maar kijk naar wie ze zijn.

Wij geven graag samen de visie op de ggz vorm. Een belangrijk onderdeel van onze visie is dat de afstand tussen cliënt en professional heel klein en veilig is. Met een goede kennisoverdracht worden jongeren ‘als vanzelf’ zelfstandiger.