Sabina Weistra betrekt ouders altijd in behandeling jong kind

Kinder- en jeugdpsycholoog en Infant Mental Health consulent Sabina Weistra werkt op de Youz locatie Velsen-Noord. “Als persoon en als psycholoog ben ik geboeid door de systemische blik. Ouders worden bij deze jonge kinderen altijd betrokken. De Infant Mental Health (IMH) visie waar wij mee werken schrijft voor dat we ouders en belangrijke naasten meenemen in de behandeling van hun kind. Alles wat zij hebben meegemaakt, positief en negatie, kan van belang zijn. In de behandeling richten we ons niet alleen op het kind en op de ouder maar vooral op hun relatie, de aanwezige steunbronnen en stressoren, wat de behandeling complexer maar veel vollediger en boeiender maakt.”

“Deze ouders komen binnen vanuit verschillende verwijzers: het consultatiebureau; de huisarts; of bijvoorbeeld de volwassenafdelingen van Parnassia Groep, zoals PsyQ. Soms zijn de ouders al in behandeling bij PsyQ voor bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek of trauma. Dat maakt dat we graag onze samenwerking met de volwassen afdeling steeds proberen te versterken. Er staat me een gezin bij met een jongetje van drie jaar met stevige woedeaanvallen, vooral gericht op zijn moeder. Zij heeft zelf een lastige jeugd gehad en kwam met het idee dat het misschien aan haar lag dat hij zo met haar omging. Dat moeder en zoon iets oproepen in elkaar wat ze niet willen. Dat was een fantastisch begin van de behandeling, want zij stond er heel open voor de triggers onder de loep te nemen, wat het met haar deed, hoe ze er mee om ging etc. Wij hebben toen met haar samen gekeken hoe ze haar spanningsniveau kon reguleren om beschikbaar te zijn en blijven voor haar zoon. Zo’n 8 maanden later zagen we duidelijk verschil in zijn gedrag. De woedeaanvallen waren sterk afgenomen en zij keek veel positiever naar hun relatie.”

Uitgeputte ouders betrekken positief

“Ouders staan er niet altijd voor open als we uitleggen dat we niet alleen naar het gedrag van het kind maar ook naar hun relatie met hun kind kijken. Het is de kunst en tegelijkertijd het mooie van ons werk om ouders inzicht te geven in de wederzijdse invloed tussen ouderkind binnen de gezinsdynamiek, waar soms psychosociale stressoren en/of kindfactoren een rol kunnen spelen. Natuurlijk willen ouders soms absoluut niet en dan lukt het niet. Gelukkig zie je vaker dat het vertrouwen groeit en dat er ruimte ontstaat om het daar over te hebben. Wij gaan met een brede blik aan de slag en kijken verder dan alleen naar het gedrag van het kind. Een van onze doelen binnen een behandeling is het positiever naar elkaar kijken en de sfeer te verbeteren. Ouders komen uitgeput bij ons binnen met een specifieke hulpvraag. Meestal zijn dat huilproblemen, zindelijkheid, woede, eet- of slaapproblemen. Als deze basis niet goed is, vraagt dat ontzettend veel van de ouders. Wij weten echter dat als de ouder-kindrelatie beter wordt, gedragsproblemen afnemen. Naast de concrete vraag van ouders werken we dus ook aan het verbeteren van de ouderkind relatie. Wanneer het dan goed genoeg gaat, willen ouders zo snel mogelijk afronden. Vaak zien we ze dan later terug met een nieuwe hulpvraag.”

Er niet alleen voor staan

“De grote kracht van de specialistische ggz vind ik de samenwerking met andere disciplines binnen Youz. In ons wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) met de kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundige, systeemtherapeut, gz-psycholoog bespreken we casussen. We kunnen met elkaar sparren en staan er niet alleen voor. Daarnaast hebben we natuurlijk veel contact met de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau, jeugdhulp en met huisartsen. Zij verwijzen de gezinnen naar ons door als bijvoorbeeld pedagogische hulp ontoereikend is, wanneer de ouders persoonlijkheidsproblematiek of trauma hebben of lichamelijk onderzoek geen resultaat oplevert en het kind blijft huilen of spugen. Heel mooi dat we dan met inzet van onze expertise de gezinnen op weg kunnen helpen.”

Promotieonderzoek van start

“Ik voel me vereerd dat Parnassia Groep me de ruimte geeft vanaf januari 2020 met een promotietraject te starten. In dit onderzoek willen we nagaan of er een verband is tussen wat de ouder heeft meegemaakt en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. De onderzoeksgroep betreft ouders van kinderen die in behandeling zijn bij Youz en PsyQ en een groep ouders zonder psychiatrische behandeling zodat we een controlgroup hebben. Waarbij we de demografische factoren als ziektes en leeftijd meenemen; meerdere factoren die van invloed kunnen zijn. Op dit moment zijn we bezig om toestemming van de Parnassia Groep commissies wetenschappelijk onderzoek (CWO) aan te vragen en hopelijk kunnen we daarna deelnemers werven.”

Weistra gaat onderzoek leiden met haar promotor Hedwig van Bakel (bijzonder hoogleraar Infant Mental Health aan Tilburg University). “Ik heb het geluk dat iedereen op onze afdeling enthousiast heeft gereageerd en wil meewerken. Ik kijk er naar uit.”

Als je meer wil horen over onze manier van werken en/of graag een gezin in de regio wil verwijzen, neem gerust contact op: IMHVelsennoord@youz.nl.