GZ-psycholoog Vera Schmidt biedt gezinnen in crisis perspectief

Vera Schmidt werkt als GZ-psycholoog op de Spoedpoli van Youz in Rijnmond, waar ondanks de coronacrisis intakes grotendeels doorlopen. “In deze tijd zien we dat de stress voor sommige jongeren in eerste instantie afneemt omdat jongeren sociaal minder hoeven en ze zich kunnen isoleren, maar op de langere termijn neemt de problematiek weer toe. De somberheid neemt toe, de zelfstudie lukt onvoldoende en de spanningen binnen het gezin groeien. Dan neemt ook het risico op zelfverwoning en suïcidaliteit weer toe“. “Bijvoorbeeld ouders moeten thuis werken met drie kleine kinderen die ze thuisonderwijs moeten geven en dan hebben ze ook nog een depressieve puber op zolder zitten. Zo maar één voorbeeld van jongeren en hun gezin die we hier momenteel zien.”

Spoedketen Jeugd Rijnmond

De Spoedpoli bestaat sinds 2018 en is gevestigd aan de Lupinestraat in Capelle aan de IJssel. Deze poli is een onderdeel van de spoedketen die bestaat uit: de Spoedpoli, IBT Jeugd en de Spoeddeeltijd. “We bieden binnen de Spoedpoli heel specifieke poliklinische zorg aan jongeren tussen 6 en 18 jaar die in crisis zijn. De meeste van de jongeren die we zien zijn overigens tussen 12 en 18 jaar oud. Meestal zijn ze nog nergens in behandeling en worden voor de huisarts of het wijkteam aangemeld met ernstige klachten zoals somberheid in combinatie met suïcidaliteit, automutilatie of psychotische decompensatie waardoor ze niet kunnen wachten op de reguliere zorg. De spoedpoli biedt hen een traject van 6 weken waarin we de klachten en onderliggende problematiek zo goed als mogelijk in kaart brengen en stabiliseren dmv diagnostiek en behandeling.”

IBT

“Indien nodig zetten we het intensief thuisbehandelteam jeugd in zodat we opname kunnen voorkomen. Wij hebben een aantal keer per week contact met de cliënt en het gezin, maar zij kunnen dagelijks – ook in het weekend contact hebben. Overigens kan IBT ook ingezet worden door een reguliere poli van Youz.”

Deeltijd

“Jongeren bieden we aan vaardigheden te leren die crisis hanterend zijn. Hoe ga je met je crisismoment om? Wat kun je doen? Hoe ga je met je emoties om? In twee dagdelen per week gaan we in een groep en individueel met de jongeren aan de slag, we doen dit met een combinatie van cognitieve en vak therapie.”

Alleen samen mogelijk

“Het meest essentiële van mijn werk is het samenwerken met mijn collega’s. Ik ben echt onderdeel van een team en daarom hier zo goed om mijn plek. Een casus draag je samen. Ouderbegeleiding, individuele contacten met de jongere en de medicatie die de psychiater geeft, is nauw op elkaar afgestemd. Vanwege de crisisgevoeligheid wisselt dat wat nodig is soms dagelijks en dat betekent dat we korte lijnen hebben en snel schakelen. Het in de hectiek zoeken naar oplossingen, vooruitdenken en snel handelen, past me heel goed. Hier werken we met groep collega’s die er niet van terugdeinzen van spoed, maar met juist met veel plezier ermee aan de slag gaan.”

Verscheidenheid aan beelden

“Elke casus is heel anders; van stevige gezinsproblematiek waarin we nauw schakelen met jeugdzorg, tot een niet onderkende ontwikkelingsstoornis; alles komt voorbij. Onze focus ligt op herkennen en onderzoeken van de onderliggende problematiek van de huidige aanmeldklachten zoals depressie en suïcidaliteit.”

Focus op wat moet

“Steeds bekijken we wat we binnen de 6 weken de prioriteit heeft en wat later kan. We beginnen vaak met de basis; individuele contacten, contact maken, zicht krijgen op de binnenwereld en de klachten. Aanvullende onderzoeken zoals een psychiatrisch onderzoek, een ontwikkelingsanamnese en een beeld van het systeem waarin de jongeren opgroeit. We kunnen hier van alles, maar focussen daarbij ook op het hervinden van stabiliteit. Zodat als alles weer wat duidelijker en rustiger is, de jongere zijn of haar behandeling op een reguliere poli kan vervolgen.”

Perspectief bieden

“Gezinnen en jongeren zijn bij binnenkomst vaak radeloos en heel erg geschrokken. Als een kind in crisis is, is het hele gezin in crisis. Als je dan ergens komt waar ze direct en met een duidelijk beleid met je aan de slag gaan geeft dat vertrouwen. Voor de meeste jongeren is hun probleem uitzichtloos, maar we geven ze uitleg en perspectief. Samen gaan we aan de slag en daarmee verhelpen en voorkomen we herhaling.”