GZ-psycholoog Vibeke Pronk is tevens ervaringsdeskundige

Vibeke Pronk is GZ-psycholoog en ervaringsdeskundige op de Zilvermeeuw, een gesloten afdeling voor adolescenten in Den Haag. Zij heeft in haar verleden zeer moeilijke perioden gekend. Hoewel zij ervaringsdeskundige is, heeft zij haar cliënten naar eigen zeggen nooit willen 'lastigvallen' met haar verhaal. Veel liever helpt ze hen te bouwen aan hun leven vanuit haar professie als GZ-psycholoog. Ook heeft ze lang het gevoel gehad er nog niet helemaal klaar voor te zijn. Sinds een aantal jaar is dat anders. Zowel richting collega’s als in therapie met de jongeren is ze nu heel open over haar ervaringen. “Ik begrijp de jongeren op een andere manier. Daar ligt mijn passie en daar wil ik graag iets mee. Dat heb ik heel lang niet gewild en gekund, maar nu ben ik daar klaar voor. En ik zie dat het een goede uitwerking kan hebben.”

"We zijn een afdeling met KIB-status (klinische intensieve behandeling red.). Als niemand meer raad weet met de situatie van een jongere komen ze bij ons. Ik zie jongeren die uit een hele complexe situatie komen, vaak al op heel veel plekken in zorg zijn geweest of zelfs van crisis naar crisis leven."

Vibeke is individueel behandelaar van de vijf meiden die op dit moment opgenomen zijn. "Naast individuele gesprekken geef ik groepstherapieën met MBT (Mentalization Based Treatment) als basis van de behandeling. MBT leert de meiden hun eigen gevoel beter herkennen en na te denken over wat zij precies voelen en wat een ander mogelijk voelt en wil. Ik geef sociale vaardigheidstraining, denk mee met het multidisciplinaire team over het beleid van de sociotherapeuten en begeleid cliënten ambulant die dusdanig zijn hersteld dat ze niet meer de intensieve begeleiding van bijvoorbeeld de Zilvermeeuw nodig hebben. Ook heb ik samen met de beeldend therapeut de Beeldende therapie en emotieregulatietraining, afgekort BERT ontwikkeld, waar ik zelf aan mee doe."

Door diepe dalen naar hoopvolle toekomst

“Als het lukt om traumabehandeling te starten op de klinische afdeling – en dat is vaak moeilijk voor de meiden want het brengt vaak veel naar boven - bereik je de grootste successen. Samen gaan we dan door dat hele heftige begin heen, maar je ziet gewoon de ruimte in die hoofden komen waardoor ze door kunnen, trots op zichzelf kunnen zijn en zelfs uiteindelijk echt klaar zijn om de afdeling te verlaten.

“De meesten hebben heel lang de tijd nodig om de moed te vinden om hun leven weer op te pakken en uiteindelijk weer naar school te gaan en vriendschappen te sluiten. Hoewel de een veel meer tijd nodig heeft dan de ander zie je dat ze tijdens de opname en het ambulante vervolgtraject voldoende geleerd hebben om verder te kunnen en soms verrassend goed hun leven weer oppakken. De meiden verlaten de Zilvermeeuw als ze bijvoorbeeld voldoende gestabiliseerd zijn om verder te kunnen op een andere afdeling, beschermde woonvorm of de afdeling waar ze vandaan kwamen. De overgang kan dan best groot zijn en daarom proberen we ze dan wel nog internsief ambulant te begeleiden.”

“Mijn ervaringsdeskundigheid zorgt er voor dat ik nooit iemand als hopeloos geval beschouw, maar positief en vol vertrouwen de behandeling en toekomst aan ga.”

Mijn wens voor de ggz over 10 jaar?

“Wat me weleens frustreert is dat de zorg stagneert doordat je soms wel een half jaar bezig bent om een goede vervolgplek voor de jongere te vinden. We kunnen echt wel bedenken wat de jongere nodig heeft als zij de afdeling verlaat, maar soms is dat er gewoon niet. Vanwege leeftijd, indicatie, problematiek, schijven en bureaucratie kunnen we de jongere dan niet de ultieme oplossing bieden. Tegelijkertijd ben ik ook blij dat we ze in ieder geval tijdelijk een plek als deze hebben kunnen bieden.”

Vibeke Pronk

Vibeke werkt sinds 2004 bij Youz, voorheen De Jutters. Ze is opgeleid als verpleegkundige en is later psychologie gaan studeren. Ze heeft eerst als stagiaire en daarna als GZ-psycholoog op diverse ambulante afdelingen met verschillende problematiek en ook met jongere kinderen gewerkt. Het in klinische setting zetten van kleine stapjes met deze complexe doelgroep vindt Vibeke een uitdaging die ze altijd met veel vertrouwen aan gaat.