Nieuws

Nieuws van Youz

11 oktober 2019

regulier-kind+boek.jpg

Als een kind agressief gedrag vertoont, is er vaak meer aan de hand. ‘Het is een direct signaal om hulp te zoeken, maar een kind kan bijvoorbeeld ook juist heel teruggetrokken zijn op school. Agressie valt eerder op, maar in beide gevallen is het van belang dat er aan de bel wordt getrokken’, zegt John-Pieter Poot, systeemtherapeut bij Youz.

In het kader van de landelijke Week van de Opvoeding (7 tot en met 13 oktober) vertelt hij dat hij met opvoedproblematiek binnen zowel lager als hoger opgeleide gezinnen te maken heeft en dat de problemen zeer uiteenlopend zijn.

Multiproblematiek

Als systeemtherapeut ziet hij dat ouders zich vaak machteloos voelen in de aansturing van het kind. Andere problemen die zich voordoen zijn ouders die het onderling niet eens zijn over de opvoedaanpak, communicatieproblemen tussen kind en ouder of een echtscheiding. ‘Er is doorgaans sprake van multiproblematiek; financiële problemen, een echtscheiding én een ander (gedrags)probleem van het kind. Dit kan heel divers zijn.’

Negatieve spiraal

Poot merkt op dat ouders in dergelijke situaties aan het overleven zijn. ‘Voor álle problemen wordt een verklaring gezocht die met het kind te maken heeft. Ouders proberen de situatie simplistisch te maken. Kinderen kunnen hierdoor schuldgevoelens krijgen, boos zijn of het gevoel hebben dat ze nooit iets goed kunnen doen. Het kan ook impact hebben op het zelfvertrouwen van het kind. Het gevolg van deze problematiek is dat het gezin vaak niet meer uit deze negatieve spiraal komt zonder hulp. Er ontstaat een draaikolk waarin ze zichzelf verliezen.’

Gemeenschappelijke basis

Het vinden van een oplossing begint bij het creëren van een gemeenschappelijke basis. ‘In samenspraak met ouders, hulpverleners, de school en opvoedondersteuning, moet er worden gekeken naar wat het kind nodig heeft. Er moet een helder beeld worden gecreëerd aan de hand van diagnose. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld.’

Een belangrijk middel bij deze aanpak is een netwerkoverleg met de school, ouders en afhankelijk van de leeftijd ook het kind. Er wordt tevens een sociaal wijkteam bij betrokken dat de regie heeft over de samenwerking met andere instanties, zoals Jeugdzorg, opvoedondersteuning en coachingbureaus. ‘Door een gemeenschappelijke visie te creëren heeft het behandelplan een grotere kans van slagen.’

Veilige plek creëren

Hij concludeert dat het er in essentie om gaat dat een kind zich veilig voelt, zodat hij of zij zich vanuit daar kan doorontwikkelen. Veiligheid en vertrouwen zijn ook tijdens het behandelproces essentieel. ‘Wat in de therapieruimte wordt verteld blijft in de therapieruimte. Dit is met name zo bij kinderen tussen 12 en 16 jaar oud, maar eventueel ook bij kinderen die jonger zijn. Behalve als hun situatie een gevaar vormt voor de omgeving. ‘Het creëren van een veilige plek. Dat is waar het begint’.

Het thema van de Week van de Opvoeding is: ‘Opvoeden doe je niet alleen, maar samen’. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien.