Nieuws

Nieuws van Youz

14 september 2020

regulier-groep-studenten.png

In het kader van Gezond010 werkt Youz verslavingszorg samen met gemeente Rotterdam, het Trimbos Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse Kamer van Verenigingen (het overkoepelende orgaan van de vijf studentengezelligheidsverenigingen), KORF (koepelvereniging van de studieverenigingen), Erasmus Sport en Codarts aan een aanpak om het middelengebruik onder studenten te verminderen.

Samen ontwikkelen wij een aanpak voor professionals van opleidingsinstituten en studentenverenigingen om beter en eerder mogelijk problematisch gebruik te signaleren. Youz verslavingszorg gaat de professionals en studentenverenigingen trainen om beter te signaleren en hun middelenkennis te vergroten. Youz verslavingszorg kijkt ook mee naar het beleid van deze organisaties.