Nieuws

Nieuws van Youz

01 augustus 2019

regulier-meisje+in+natuur.jpg

Voor jongeren tussen 12 tot 18 jaar met een eetstoornis en zijn/haar gezinsleden bieden Youz en PsyQ de Meer GezinsDagbehandeling (MGDB) Eetstoornissen.

Gezinsbehandeling in een groep is een bewezen effectieve behandelmethode bij anorexia en boulimia, waarbij klinische opname zelfs kan worden voorkomen. Hierbij geldt: hoe eerder gestart wordt met werken aan herstel, hoe beter de prognose. In september start de volgende groep met maximaal zeven gezinnen.

Aanmelden

Gezinnen die nog geen cliënt zijn van Youz kunnen zich met een verwijzing van hun huisarts aanmelden bij Youz via onze website. Cliënten van Youz kunnen door hun behandelaar intern worden verwezen. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek met behandelaren van het eetstoornissenteam. Gezamenlijk bespreken we of en wanneer er met de behandeling gestart kan worden.