Nieuws

Nieuws van Youz

13 september 2018

200x200+M.jpg

Albert Boon, onderzoeker Youz, pleit voor gericht doelgroepenbeleid zodat de toewijzing van jongeren met een migratieachtergrond naar jeugdzorg beter verloopt. Vanavond praat hij hierover als hoofdgast in het tv-programma M.

Interculturele zorg

Uit eerder onderzoek bij Youz bleek dat de kans dat kinderen en jongeren met psychiatrische problemen met een migratieachtergrond half zo vaak de juiste behandeling krijgen. Terwijl bekend is dat het niet behandelen van psychische problemen een grotere kans geeft dat een jongere de criminaliteit ingaat. Op de een of andere manier vinden zij onvoldoende de weg naar de jeugd-gzz. Preventie, gericht doelgroepenbeleid en aandacht vanuit gemeenten in de aanbesteding maakt de weg vrij voor interculturele zorg.

In het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd wordt de lijn doorgetrokken naar de het jeugdstrafrecht. Hoe veel vaker komen jongeren met een migratieachtergrond in contact met politie, waarom hebben zij nauwelijks baat van Bureau HALT en hoeveel vaker komen ze in de jeugdgevangenis?

Kunnen we door de toegang tot de jeugd-ggz te verbeteren ervoor zorgen dat de criminaliteit onder jongeren met een migratieachtergrond minder wordt?

Media-aandacht

Vandaag verscheen een artikel over het onderzoek in Tijdschrift voor Criminologie van Albert Boon en mede-onderzoekers Melissa van Dorp en Sjouk de Boer. Beiden werkzaam bij Youz.

Lees het hele artikel ‘Oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in de strafrechtketen’. Vanmorgen besteedde de Volkskrant er al aandacht aan met twee artikelen. Daarna lichtte Albert het artikel toe bij radio1 spraakmakers.

Talkshow M

Vanavond zit Albert bij presentatrice Margriet van der Linden aan tafel. M is een dagelijkse talkshow op NPO 1 van 19:00 tot 20:00 uur.