Nieuws

Nieuws van Youz

08 juli 2019

regulier-transitie+jeugd.png

Onze afdeling de Zilvermeeuw laat goede resultaten zien sinds de heropening in januari van dit jaar. De afdeling is er voor jongeren van 13 tot 23 jaar met ernstige persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met complexe (hechting)trauma’s. Vaak hebben deze jongeren al diverse opnames achter de rug, die naast onvoldoende verbetering vaak tot ontwrichting in teams hebben geleid. Regelmatig is er ook sprake van meerdere problemen, waarbij bijvoorbeeld eetstoornissen of autismespectrumstoornissen veelvoorkomend zijn.

Sinds begin januari is de Zilvermeeuw weer open na een tijdelijke sluiting waarin de afdeling is verbouwd en de visie voor de afdeling is herschreven. “De eerste resultaten van ons nieuwe beleid zijn positief: de jongeren gedragen zich rustiger en we hebben minder dwang- en drangmaatregelen hoeven toepassen,” aldus Kirsten Hauber, manager zorg van de Zilvermeeuw. “We leren de jongeren op andere manieren om te gaan met emotionele spanning. Het ernstige zelfdestructieve gedrag komt steeds minder voor. Dat doet zowel de jongeren als onze collega’s goed.”

Zelfdestructief gedrag

“De verantwoordelijkheid voor het psychisch welbevinden en de behandeling ligt (zo veel als mogelijk) bij de jongere. Jongeren kunnen zelf aangeven wat op welk moment helpend is. Stapsgewijs kunnen ze zich blootstellen aan meer prikkels, waarvoor de extra beveiligde kamer (EBK), intensive care unit (ICU), comfort-room, slaapkamer en de groep kunnen worden gebruikt.”

Verwijzer blijft betrokken

De Zilvermeeuw is dus een gespecialiseerde klinische derdelijnsvoorziening voor jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en/of complex trauma. Jongeren worden hier per definitie tijdelijk behandeld. Van de verwijzer wordt verwacht dat deze gedurende de opname op de Zilvermeeuw actief meedoet en -denkt, ook en vooral over het vervolgtraject ná de klinische opname bij de Zilvermeeuw. De vervolgbehandeling vindt bij voorkeur opnieuw in de eigen regio van de jongere plaats.

Behandelaanbod

De kern van het behandelprogramma richt zich op individuele en groepsbehandeling met MBT waarbij geprobeerd wordt om jezelf van buiten te bekijken en de ander van binnenuit. Aanvullend wordt traumabehandeling (waaronder EMDR), systeemtherapie, individuele en groepsvaktherapie (psychomotore therapie en beeldende therapie) ingezet en volgen zowel de jongere als hun gezin psycho-educatie en SOVA-training. Ook kan medicatie worden ingezet ter ondersteuning van de therapie.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over deze afdeling kunt u contact opnemen met Kirsten Hauber (k.hauber@youz.nl) en Koen Stolk (k.stolk@youz.nl). Aanmeldingen zijn van harte welkom en kunnen worden ingediend via het online aanmeldformulier.