Nieuws

Nieuws van Youz

29 januari 2019

biopsychosociale+model4.jpg

Een combinatie polikliniek is geopend voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen tot 22 jaar met autisme in combinatie met langdurig lichamelijke klachten zonder medische oorzaak. Dit is een initiatief van Sarr Expertisecentrum autisme-jeugd van Youz en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Rijndam, beiden in Rotterdam. In deze kliniek kan er versnelde diagnostiek en behandeling plaatsvinden doordat kinderen en jeugdigen tegelijk door de kinderpsychiater en revalidatiearts worden gezien.

In december 2018 heeft de eerste combinatiepolikliniek plaatsgevonden onder leiding van initiatiefnemers Dr. Wietske Ester (kinder- en jeugdpsychiater) en Dr. M. Koudijzer (revalidatiearts).

Naast de mogelijkheid voor een poliklinisch consult, kunnen behandelaren ook patiënten inbrengen op het multidisciplinaire overleg. Dan is er zowel een orthopedagoog/psycholoog van Sarr-jeugd, als een gz-psycholoog van Rijndam aanwezig. Behandelaren van andere afdelingen kunnen inbellen of langskomen om een patiënt voor te leggen.

Er wordt gewerkt volgens het biopsychosociale model (figuur hieronder). De revalidatiearts kijkt met name naar wat de invloed van de lichamelijke klachten op het dagelijks leven is, en hoe hiermee om te gaan.

Voor wie is de combinatie polikliniek?

De combinatie polikliniek is bedoeld voor kinderen en jeugdigen tot 22 jaar met autisme in combinatie met langdurig lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden kan worden. Zij en hun verzorgers kunnen er terecht met vragen over diagnostiek en behandeling. Het betreft specialistisch ggz-aanbod voor jeugdigen die binnen de algemene psychiatrie-afdelingen niet verder komen met hun diagnostiek of behandeling.