Nieuws

Nieuws van Youz

26 november 2018

200x200+Moria.jpg

Op locatie Youz Lupinestraat in regio Rotterdam Rijnmond is Youz een nieuwe behandelgroep gestart waar circa 8 kinderen in de basisschoolleeftijd maximaal 6 maanden kunnen worden opgenomen en behandeld of geobserveerd.

Bij deze kinderen is er sprake van psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. Samen met de ouders/verzorgers streven we er naar deze jonge kinderen weer zo snel mogelijk thuis te laten wonen of waar dat niet lukt een andere passende woonomgeving te vinden. Er is voor alle kinderen een mogelijkheid tot het volgen van therapie.

Ook ouders begeleiden en coachen

Naast het ondersteunen en behandelen van de kinderen is het begeleiden en coachen van de ouders een belangrijke taak voor het hele team. Dit multidisciplinaire team bestaat uit sociotherapeuten/groepsopvoeders, een GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut en non-verbale therapeuten. Waar het kan blijven kinderen naar hun eigen school gaan, waar dit niet mogelijk is, bieden we een alternatief dagprogramma aan in de omgeving van de afdeling.

Ook voor kinderen vanuit afdeling Koraal van Youz, en andere jeugdhulppartners zoals Horizon maakt Youz Lupinestraat het mogelijk weer in de regio behandeld te worden.