Nieuws

Nieuws van Youz

26 november 2018

200x200+Moria.jpg

Op locatie Youz Moria in regio Rotterdam Rijnmond starten Lucertis en Enver een nieuwe behandelgroep waar circa 8 kinderen in de basisschoolleeftijd maximaal 6 maanden kunnen worden opgenomen en behandeld of geobserveerd.

Bij deze kinderen is er sprake van psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. Samen met de ouders/verzorgers streven we er naar deze jonge kinderen weer zo snel mogelijk thuis te laten wonen of waar dat niet lukt een andere passende woonomgeving te vinden. Er is voor alle kinderen een mogelijkheid tot het volgen van therapie.

Ook ouders begeleiden en coachen

Naast het ondersteunen en behandelen van de kinderen is het begeleiden en coachen van de ouders een belangrijke taak voor het hele team. Dit multidisciplinaire team bestaat uit sociotherapeuten/groepsopvoeders, een GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut en non-verbale therapeuten. Waar het kan blijven kinderen naar hun eigen school gaan, waar dit niet mogelijk is, bieden we een alternatief dagprogramma aan in de omgeving van de afdeling.

Ingebed

Dit samenwerkingsproject van Lucertis en Enver (voor jeugd- en opvoedhulp) is ingebed in een ambulante behandeling van de samenwerkende partijen in de regio Rotterdam Rijnmond, waarin alles wordt gedaan om een opname te voorkomen, o.a. met inzet van het nieuwe IBT team. Ook na de behandeling bij Youz Moria en terugkeer naar huis kan weer een beroep gedaan worden op ambulante ondersteuning vanuit Lucertis in samenwerking met Enver.

Op deze locatie heeft Enver ook een groep voor kinderen ouder dan 12 jaar, die zijn opgenomen maar er geen (interne) behandeling krijgen. Ook voor kinderen vanuit afdeling Koraal van De Jutters, en andere jeugdhulppartners zoals Horizon maakt Youz Moria het mogelijk weer in de regio behandeld te worden.