Nieuws

Nieuws van Youz

19 april 2019

Esmee+is+groepsoudste+bij+Albatros+200x200.jpg

Ex-cliënten die een behandeling hebben gevolgd op de open klinische afdeling Albatros van Youz zijn een actie begonnen om aandacht te vragen voor voldoende passende behandelplekken voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek. Ze krijgen gehoor bij de landelijke politiek en diverse media.

Youz zal de Albatros sluiten vanaf juli 2019 omdat er te weinig aanmeldingen komen. De sluiting van de Albatros is geen direct gevolg van de invoering van de Jeugdwet. Wel erkent Youz dat na de invoering van de Jeugdwet de beschikbaarheid van de specialistische jeugd-ggz in het gedrag is gekomen.

Wachten is nog niet voorbij

Sinds de transitie in 2015 zien we dat door het goed functioneren van de sociale wijkteams er meer vraag naar zorg is. Er zijn 15% meer kinderen en jongeren in behandeling en een deel van deze kinderen heeft zwaardere zorg nodig. Soms zelfs langdurige specialistische zorg.

Het wachten door kinderen en gezinnen op de juiste hulp is zeker nog niet voorbij. Er zijn soms lange wachtlijsten en dat is onaanvaardbaar! Klachten kunnen door het wachten op juiste hulp toenemen en het herstel laat hierdoor langer op zich wachten.

Te weinig geld voor bedden

Heel vaak lukt het kinderen en jongeren ambulant te helpen. Er is echter een groep kinderen en jongeren voor wie ambulante behandeling onvoldoende is. Zij zijn aangewezen op specialistische klinische behandeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig getraumatiseerde jongeren en jongeren met ernstige anorexia, depressie of psychosen. Juist voor deze groep bestaan vaak lange wachtlijsten en zijn onvoldoende bedden beschikbaar.

Youz maakt zich net als de ex-cliënten zorgen over de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van klinische bedden. Youz zal de bedden van de Albatros dan ook herbestemmen, zodat ze beschikbaar blijven voor specialistische klinische ggz-zorg aan jongeren.