Nieuws

Nieuws van Youz

06 februari 2019

200x200+proefschrift+disruptief+gedrag+%281%29.jpg
Bij jongeren die in de adolescentie ernstige gedragsproblemen vertonen, zijn op vijfjarige leeftijd al tekenen van gedragsproblemen waar te nemen. Dit is een van de conclusies uit promotie onderzoek naar de leeftijd waarop gedragsproblemen zijn ontstaan bij jongeren. Op 6 februari promoveert Sjouk de Boer, psycholoog bij Youz, op dit onderwerp aan Universiteit Leiden.

Iedere peuter of kleuter heeft een ‘koppigheidsfase’: een fase waarin je het als ouder net even iets moeilijker hebt. Ook als je kind aan het puberen is, kan hij of zij opstandig en soms zelfs agressief zijn. Net zoals in de koppigheidsfase van peuters en kleuters het geval is, is dit heel normaal. Echter, als het negatieve gedrag vaker voorkomt dan gemiddeld, al langere tijd aanwezig is en niet wordt veroorzaakt door bepaalde omstandigheden, dan wordt er gesproken over een ernstige gedragsstoornis.

Jong behandelen

Sjouk de Boer onderzocht jongeren die klinisch behandeld zijn vanwege ernstige gedragsproblemen en psychische stoornissen in De Fjord, Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie. Hierbij heeft De Boer gebruik gemaakt van 17 jaar verzamelde onderzoeksgegevens.

Zo keek De Boer of bij jongeren die vanwege ernstige gedragsproblemen opgenomen zijn in een orthopsychiatrische kliniek, al op zeer jonge leeftijd gedragsproblemen gesignaleerd zijn. Er bleken inderdaad bij deze jongeren al op vijfjarige leeftijd aanwijzingen hiervoor te zijn. Verder vond ze dat jongeren met vroege gedragsproblemen vaker zijn blijven zitten op de basisschool, vaker impulsief gedrag vertonen en vaker een geschiedenis hebben van fysieke mishandeling. Hierbij vergeleek ze deze groep met jongeren die pas op latere leeftijd gedragsproblemen vertonen. Deze kinderen op jonge leeftijd al passende begeleiding en behandeling bieden, voorkomt ernstigere problematiek tijdens de puberteit.

Dropout

Uit diverse onderzoeken blijkt dat dropout (voortijdig stoppen) van behandelingen veel voorkomt, met percentages oplopend tot wel 75%! De Boer onderzocht voorspellers van dropout bij jongeren die behandeld zijn vanwege ernstige gedragsproblemen. Cannabisgebruik voorafgaand aan de behandeling en gedragsproblemen voor het 12de levensjaar bleken voorspellers van dropout. Ook onderzocht ze het psychosociaal functioneren 1,5 jaar na beëindiging van de behandeling van dropouts ten opzichte van jongeren die de behandeling voltooiden. De jongeren die de behandeling hadden afgerond, bleken zich in stabielere levensomstandigheden te bevinden, vaker een dagbesteding te hebben en minder criminaliteit te vertonen. Hieruit blijkt dat preventie van dropout en (terugval)preventie van cannabisgebruik een belangrijk aandachtspunt moet zijn in de behandeling van jongeren met gedragsproblemen.

Meer Informatie

Promotie

De promotie vindt plaats op woensdag 6 februari om 13.45 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw van Universiteit Leiden, Rapenburg 73. Promotor is prof. dr. Robert Vermeiren, copromotor is dr. Albert Boon.

Over Sjouk de Boer

Sjouk de Boer studeerde psychologie aan de Universiteit van Leiden. Ze begon in 2003 haar promotieonderzoek als onderzoekspsycholoog bij De Fjord. Naast haar werk als onderzoeker, werkt De Boer als psycholoog bij Youz.