Nieuws

Nieuws van Youz

200x200+wietske+ester.png

03 maart 2020

Sarr Expertisecentrum Autisme jeugd (onderdeel van Youz) collega’s van Maarten van ’t Hof, Ina van Berckelaer-Onnes en Wietske Ester hebben in Community Mental Health Journal gepubliceerd over hun onderzoek bij jeugdartsen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)-Rijnmond.

Studieopzet: jeugdartsen in de digitale schoolbank

In 2016 heeft Sarr/Youz  93 jeugdartsen van het CJG-Rijnmond getraind in de vroegsignalering van autisme. Kinder- en jeugdpsychiaters Marc Reusens (0-6 expertise team) en Wietske Ester (Sarr), hebben een Live Online scholing verzorgd waarin jeugdartsen leerden over autisme spectrum stoornissen, de vroegsignalering, communicatie naar ouders en doorverwijzen.

 

Resultaten van de studie

In het artikel publiceren ze de resultaten van de voormeting van de studie. Deze resultaten laten zien dat jeugdartsen voor aanvang van de cursus nog onvoldoende kennis hadden over beroeps relevante kennis over autisme zoals vroege signalen, diagnostische criteria en co-morbiditeit. Resultaten laten tevens zien dat CJG-artsen een positieve houding (laag psychiatrisch stigma) hebben ten opzichte van mensen met een psychiatrische aandoening. Een vergelijking met resultaten uit eerdere studies laat zien dat hun psychiatrisch stigma meer was dan gezondheidszorg professionals in andere westerse landen maar minder dan professionals uit niet-westerse landen.

Over een paar maanden zullen ze resultaten publiceren over het effect van de cursus. Ze zullen hierbij kijken naar het effect van de cursus op het ASS-kennis niveau, psychiatrisch stigma, competentiebeleving en potentiele ASS-doorverwijzingen direct en 6 maanden na de cursus.

Links

Het artikel is vrij toegankelijk via: https://link.springer.com/article/10.1007/s10597-020-00568-w

De cursus is door Sarr ontwikkeld als onderdeel van project 4: Transities in het onderwijs van de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut (www.reach-aut.nl) en wordt momenteel aangeboden via Study2go in samenwerking met het Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind.

 

Contact

Bij vragen over de studie, kan contact opgenomen worden met Wietske Ester. Zie ook: https://www.sarr.nl/wetenschappelijk-onderzoek.