Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Arnhem

Leo Kannerhuis Arnhem

Het behandelcentrum voor kinderen in Arnhem heeft op dit moment open plekken binnen verschillende groepen. Kinderen van 2 tot en met 13 jaar uit de omgeving van Arnhem kunnen direct aangemeld worden. Voor klinische aanmeldingen geldt dat er vanuit het hele land kan worden aangemeld.

Op dit moment is de wachttijd voor enkele groepen voor klinische- en deeltijdbehandeling (zeer) kort. Dit geldt specifiek voor de TOP groep (Vroegbehandeling). Voor meer informatie over aanmelden, wachttijden en de verschillende behandelmogelijkheden kunt u contact opnemen met Judith Jansen, aanmeldfunctionaris behandelcentrum kinderen (j.jansen@leokannerhuis.nl).

Voor wie zijn we er

In ons behandelcentrum kinderen bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen van 2 tot en met 13 jaar. Ouders, familie, school betrekken we intensief bij de behandeling.

Hoe wij helpen

Kinderen kunnen bij ons terecht voor poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling (2-13 jaar) of een klinische (24-uurs) behandeling (7-13 jaar). Afhankelijk van de specifieke problemen van jouw kind volgt jouw kind bij ons een deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Bij deeltijdbehandeling volgen kinderen 2 à 3 keer per week van 9:00 tot 14:30 uur verschillende behandelmodules. De klinische behandeling is een 24-uurs behandeling. Bij deze behandelvorm gaan kinderen één weekend per twee weken naar huis. Er zijn drie behandelteams. Jouw kind wordt in een van deze teams ingedeeld, op basis van leeftijd en behandelintensiteit. In alle behandelvormen werken we intensief samen met ouders en school.

Lees hier het verhaal van psycholoog Hanna van Rosbergen over de groepen

Klik hier voor uitgebreide info over behandelingen

Ons team

In het behandelcentrum kinderen werken psychiaters, gz-psychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, logopedisten, sociotherapeuten, trainers en (vak)therapeuten.
Samenwerking

Het behandelcentrum kinderen werkt nauw samen met de Brouwerij. Dit is een cluster-4 school, een scholengemeenschap voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met autisme.

Aanmelden

Voor het aanmelden van een kind is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde instelling of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.