14 september 2023

1 op de 4 kinderen heeft een ouder met psychische of verslavingsproblemen

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in gezinnen waar een ouder te maken heeft met een psychische aandoening (KOPP) of een verslaving (KOV). Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Trimbos-Instituut.

 

Uit de cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat het aantal KOPP/KOV kinderen onder de 18 jaar de afgelopen 10 jaar flink is gestegen van 1 op de 6 kinderen (in totaal 577.000) naar 1 op de 4 kinderen (900.000), wat neerkomt op 27,9% van alle thuiswonende kinderen. Deze schatting is gedaan op basis van de NEMESIS-3 cijfers en cijfers vanuit CBS Statline.

KOPP/KOV groepen en ouder-kind gesprekken

Bij Youz bieden we voor verschillende leeftijden en in diverse regio’s KOPP/KOV groepen. In deze groepen kunnen kinderen met elkaar delen wat ze thuis meemaken, leren ze het herkennen van en omgaan met emoties en gevoelens en geven we uitleg over psychische ziekten en verslaving. De groepen worden zowel preventief als naast de reguliere hulpverlening ingezet voor alle kinderen die een familielid hebben met psychische klachten en/of verslaving.

Daarnaast bieden we op diverse locaties in de volwassen ggz gesprekken aan waarbij cliënten die ook ouder zijn samen met een behandelaar en hun kind ondersteuning krijgen vanuit Youz, Indigo of Brijder. Het doel is om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en indien nodig hulp te bieden. Daarnaast ondersteunen we ouders bij opvoedingsvraagstukken.