15 mei 2024

Behandelaar Sytske Altena over integratieve oudertherapie bij Youz

Op de TOPGGz afdeling De Banjaard van Youz, waar kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen worden behandeld, kunnen sinds 2019 ook de ouders behandeld worden voor hun eigen problematiek. De behandeling is geïntegreerd met de behandeling van het kind en gz-psycholoog Sytske Altena is trots op de ervaringen tot nu toe.

 

"We hebben een uitgebreid aanbod voor kinderen en gezinnen," vertelt Sytske, die in opleiding is tot klinisch psycholoog en de oudertherapie geeft. "Individuele therapie, speltherapie, systeemtherapie, behandelingen thuis of op school, ouder-kindbehandeling en nog veel meer. Maar wat we vaak zagen was dat eigen problematiek van ouders of opvoeders een belemmerende factor kon zijn in het slagen van een systeembehandeling of een ouder-kindbehandeling. De klachten die zij zelf ervaren kunnen namelijk veel effect hebben op hun opvoedrol en hun relatie met hun kind."

"In ons aanbod misten we een behandeling voor de eigen problematiek van deze ouders zag Corine van Vliet onze manager zorg al jaren geleden. Dat is de reden dat we ouderbehandelingen zijn gaan aanbieden. Eerst hebben we geprobeerd een samenwerking te zoeken met de volwassenenpsychiatrie. Ook is een detacheringsmodel geprobeerd, maar dat kwam niet goed van de grond. Een deel van de ouders die wij zien hebben zelf ook een licht verstandelijke beperking, en alle ouders hebben een grote draaglast door de problematiek van hun kind. Hierdoor zijn toegankelijke zorg en korte lijnen extra belangrijk. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om ouderbehandelingen zélf in huis aan te bieden. Het biedt nu kansen om behandeling tegelijkertijd tot een grote meerwaarde te brengen voor het hele gezin.”

"We zijn eigenlijk een soort mini-afdeling binnen De Banjaard die integratieve oudertherapie aanbiedt, met sterke connecties met het behandelteam van het kind," vertelt Sytske. "Het multidisciplinaire behandelen vind ik heel waardevol. Er wordt verder gekeken dan alleen de klacht van de kind of de ouder. Er is aandacht voor het hele systeem en ook hoe problematiek intergenerationeel met elkaar samenhangt en hoe dit weer van invloed is op de opvoedrol van de ouder of de problematiek van het kind. Het mooie daarvan is dat de behandeling van de ouder afgestemd wordt op de behandeling van het kind, maar ook andersom. De ouderbehandeling kan ook inzichten geven voor het traject van het kind. Het grootste voordeel – naast de laagdrempeligheid voor een ouder om in behandeling te komen – vind ik dat ik dat er hele korte lijntjes zijn. Ik als oudertherapeut kan heel makkelijk schakelen met de behandelaars die het kind behandelen. Behandelinhoudelijk, maar ook vaak praktisch. Vanzelfsprekend werken we wel conform de richtlijnen van dossiervoering.”

Vorig jaar hebben we een pilot-studie gedaan om te onderzoeken of het effectief is om ouders mee te behandelen. We hebben daarbij gekeken naar de klachtafname bij de ouder en de ouder-kindrelatie. De eerste resultaten zijn erg positief! We hopen dat we de ruimte krijgen om verder onderzoek te doen naar de effectiviteit. Feit is dat we de vraag bijna niet aankunnen. Het zou mooi zijn als ons team kan worden uitgebreid met een nieuwe collega."

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal van Natascha die tegelijk met haar zoon werd behandeld: 'Ik kan nu meer de regie pakken in mijn rol van ouder'