08 maart 2024

Boekentip: 'Lifehacks voor vrouwen met autisme - deel 2'

Onze collega Audrey Mol heeft samen met Els Blijd-Hoogewys, Marleen Bezemer en Annelies Spek het boek Lifehacks voor vrouwen met autisme – deel 2 geschreven. In het boek worden tips gegeven aan vrouwen, hun naasten en andere betrokkenen.

Het boek behandelt verschillende aspecten van het leven van vrouwen met autisme. Het omvat een breed scala aan onderwerpen, waarover autistische vrouwen hebben aangegeven graag te willen lezen: van jong tot oud, studeren tot werken, seksualiteit tot genderidentiteit, alleenstaand tot moeder zijn, menstruatie tot menopauze, plannen tot afwassen, gezondheid tot ziekte, enzovoort. In elk hoofdstuk staat een illustratief verhaal over een vrouw met autisme en wordt uitgelegd wat de impact van autisme is met betrekking tot dit onderwerp.

Ook voor hulpverleners

Ook voor hulpverleners kan het een waardevol naslagwerk zijn in de begeleiding en behandeling. 'Lifehacks voor vrouwen met autisme' combineert op unieke wijze professionele kennis, wetenschappelijke kennis én ervaringskennis. Meer dan de helft van de auteurs heeft zelf autisme.

Meer info: SWP | Lifehacks voor vrouwen met autisme 2, Els Blijd-Hoogewys ; Marleen Bezemer ; Audrey Mol ; Annelies Spek