29 maart 2024

De Banjaard Ambulant - Den Haag is TOPGGz!

Op donderdag 28 maart ontving De Banjaard Ambulant - Den Haag van Youz (Parnassia Groep) het TOPGGz-keurmerk uit handen van Monique van Bueren, senior adviseur van de Stichting Topklinische GGz. Het keurmerk is voor een periode van vier jaar aan de afdeling toegekend. De Banjaard heeft met de hoogwaardige zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) én psychiatrische problemen als eerste in Nederland dit keurmerk voor deze doelgroep ontvangen.

 

Feestelijke uitreiking

Voor De Banjaard is het toekennen van het TOPGGz-keurmerk een erkenning van jarenlange toewijding in het opbouwen van de benodigde specifieke expertise. De uitreiking van het TOPGGz-keurmerk gebeurde tijdens een feestelijk programma, waarbij het keurmerk tevoorschijn werd getoverd.

Monique van Bueren namens TOPGGz, bij de overhandiging van het certificaat: “Het belang van LVB en psychiatrie bij kinderen en jeugd ontbrak nog in het TOPGGz-netwerk. Ik ben enorm blij dat deze expertise er nu deel van uitmaakt. Het is een welkome parel om het netwerk te versterken.”

Jozien Snijders, bestuurder Youz: “De mensen in het team van de Banjaard gaan er echt helemaal voor om een zo hoog mogelijk kwaliteit van hulp te bieden. Ze zijn zo gemotiveerd en werken zo hard. Ze vervullen ook  een voortrekkersrol in de samenleving.”

De Banjaard Ambulant Den Haag

Ambulante afdeling De Banjaard in Den Haag is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen in combinatie met een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85, ook wel LVB genoemd). De afdeling heeft specifieke expertise, biedt uitgebreide hoogspecialistische diagnostiek en heeft een multidisciplinaire systeemgerichte aanpak (die aangepast is op de doelgroep) waarbij intensief en integraal wordt samengewerkt met betrokken ketenpartners. Ook draagt De Banjaard haar kennis actief over van trainingen tot internationale congressen.

TOPGGz-keurmerk

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.