05 oktober 2023

De Banjaard Ambulant Den Haag ontvangt TOPGGz-keurmerk

De Youz-afdeling De Banjaard Ambulant Den Haag heeft vandaag het felbegeerde TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen. De Banjaard biedt hoogwaardige zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) én psychiatrische problemen. Deze specifieke groep jeugdigen heeft een veel grotere kans om psychiatrische problemen te ontwikkelen blijkt uit onderzoek.

 

De Banjaard heeft met deze hoogspecialistische zorg als eerste in Nederland dit keurmerk ontvangen. Voor de Banjaard is het toekennen van het keurmerk een erkenning van jarenlange toewijding in het opbouwen van de expertise. Kinder- en jeugdpsychiater Corine van Vliet: “Ik ben heel trots op ons enthousiaste en gedreven Banjaardteam en wat we met tomeloze inzet hebben kunnen ontwikkelen.”

Pragmatische oplossingen hand in hand met wetenschappelijk onderzoek
Die tomeloze inzet en persoonlijk gedrevenheid herkent de visitatiecommissie ook en schrijft daar ondermeer over in de visitatiebeoordeling: Corine van Vliet en Marianne Kasius, boegbeelden van de afdeling werken al langdurig samen en hebben met een derde boegbeeld Francien Martin, een zeer enthousiast en betrokken team om gebouwd. Er zijn veel innovatieve ideeën om de zorg voor de kwetsbare doelgroep te verbeteren, waarbij pragmatische oplossingen hand in hand gaan met wetenschappelijk onderzoek.

De visitatiecommissie oordeelt verder dat De Banjaard zich onderscheidt door haar specifieke expertise, uitgebreide hoogspecialistische diagnostiek, multidisciplinaire systeemgerichte aanpak (die aangepast is op de doelgroep) waarbij intensief en integraal wordt samengewerkt met betrokken ketenpartners.

Kennisdeling en opleiding
De Banjaard draagt haar kennis actief over, van trainingen tot internationale congressen. Ze heeft gewilde opleidingsplekken gecreëerd om professionals enthousiast te maken voor de LVB-doelgroep. Bovendien is de afdeling vanaf het begin betrokken bij de Academische Werkplaats Kajak voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van LVB-jeugdigen. De samenwerking met het LUMC-Curium heeft de afdeling geholpen haar onderzoekscapaciteiten te vergroten en haar zorg beter af te stemmen op de behoeften van gezinnen, inclusief epidemiologisch onderzoek.

TOPGGz-keurmerk
De stichting TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.