07 maart 2024

De Nederlandse ggz brengt werkbezoek aan Youz

Maandag 4 maart legden acht collega’s van de Nederlandse ggz een werkbezoek af aan Youz in Den Haag, onder wie voorzitter Ruth Peetoom. Het doel van dit werkbezoek naar aanleiding van de Hervormingsagenda Jeugd in de praktijk te zien hoe hier vorm aan gegeven wordt. Nadruk in het programma lag op de gezinsgerichte aanpak van Parnassia Groep en de preventie binnen Youz.

 

Ruth Peetoom (voorzitter), Nellieke de Koning (bestuurslid portefeuille Gezond Opgroeien), Jeroen Pepers (directeur) en 4 collega’s uit het team Jeugd van de Nederlandse ggz werden rondgeleid en kregen uitleg over de klinieken van de Dr. van Welylaan. De gezamenlijke koffie en lunch werd verzorgd door jongeren van Koffie to Youz (een koffiecorner gerund voor en door jongeren). Daarnaast kregen zij informatie over de preventie-aanpak van Youz in Haaglanden, de brede intake van project Gezin in beeld en Beter Thuis.

Gesproken werd over het gezinsgericht werken binnen Youz. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de focus is verschoven van het individuele kind naar het gezin als geheel. Er is niet alleen verbinding in de aanpak van jeugd-ggz en volwassen-ggz, maar ook expertise toegevoegd op het gebied van licht verstandelijke beperking door de intensieve samenwerking met Ipse de Bruggen. Bovendien viel het bezoek op dat er samenwerking is met Reakt voor begeleiding van ouders bij sociale contacten, wonen, werken en financiën en met de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld schuldaanpak en huisvesting.   

De collega’s van de Nederlandse ggz waren buitengewoon tevreden over het veelzijdige werkbezoek. Zij gaven aan dat ze vanuit diverse perspectieven en met verschillende kennisgebieden informatie hebben ontvangen over de gezinsgerichte aanpak van Parnassia Groep. Vooral de bevlogenheid en het enthousiasme van onze collega’s werden opgemerkt. Het bezoek krijgt een vervolg om deze kennis te delen binnen het netwerk en met andere organisaties.