16 november 2023

Direct een deeltijdbehandeling bij Leo Kannerhuis Oosterbeek

Het behandelcentrum Jongeren in Oosterbeek is er voor jongeren tot en met 23 jaar en heeft een polikliniek, deeltijdbehandelingen en een kliniek. Op dit moment heeft de deeltijdafdeling geen wachtlijst en kunnen jongeren op korte termijn met behandeling starten (indien na intake de deeltijdbehandeling passend wordt geacht).

 

Waarvoor kun je bij ons terecht?
Wij zijn er voor jongeren tussen 14 en 23 jaar met complexe autismeproblematiek en hun systeem, die onze hoog specialistische expertise nodig hebben. Een belangrijk doel in de behandeling is dat deze jongeren en hun systeem ontwikkeling/herstel en een perspectief in de maatschappij bereiken, waarbij dit in de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) niet lijkt te lukken.

Haalbare doelen en zelfregie
Het hoofddoel van de behandeling is om stagnatie in de ontwikkeling op te heffen en te ontdekken hoe de jongere verder kan groeien. Dit wordt bereikt door doelgerichte groepsgerichte behandelingen te volgen, op maat gemaakt voor elke jongere aan de hand van persoonlijke behandelplannen. Essentieel is dat deze doelen haalbaar zijn en in lijn liggen met de wensen en mogelijkheden van de jongere zelf, waardoor zelfregie van de jongere vergroot wordt.

Systeemgericht werken met het oog op de toekomst
Bij de behandeling is ouderbegeleiding een integraal onderdeel. Het netwerk van de jongere wordt actief betrokken en er wordt veel nadruk gelegd op de generalisatie van verworven vaardigheden in verschillende contexten. Daarnaast is er ruimte voor samenwerking met andere hulpverleners, zoals ambulante hulpverlening en scholen.

Trajectbegeleiding met betrekking tot opleiding, werk en daginvulling wordt ook aangeboden om de jongeren te ondersteunen in hun stappen naar een zelfstandiger leven en een gevoel van zingeving.

Verwijzing en meer informatie

Gemiddeld duurt de behandeling negen maanden en omvat twee dagen per week.

De huisarts, psychiater, jeugdarts en de kinderarts kunnen verwijzen. Voor meer informatie over aanmelden en de verschillende behandelmogelijkheden kun je contact opnemen met het aanmeldbureau via aanmeldbureau@leokannerhuis.nl of 088-3574580.