15 januari 2024

Eerste jongeren met succes behandeld met DGT bij De Fjord

De Fjord is afgelopen jaar gestart met DGT (Dialectische Gedragstherapie) als één van de weinige jongerenklinieken in Nederland die volgens dit model werkt. “De eerste twee jongeren zijn inmiddels met succes klinisch behandeld,” vertelt Graciella Muller, verpleegkundig specialist bij De Fjord in Capelle aan den IJssel.

 

De Fjord heeft DGT als behandeling sinds maart geïmplementeerd in de kliniek. Het is een zeer intensieve therapievorm gericht op emotieregulatie problemen en suïcidaliteit die vanuit een ambulant model klinisch wordt toegepast.

Het bijzondere aan DGT is dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling en alle communicatie eromheen richting andere partijen bij de jongeren ligt en niet bij de behandelaren. Vanuit DGT is de gedachte dat jongeren in staat zijn om zelf de regie te pakken. Hiervoor krijgen ze vaardigheden aangeleerd die door trauma/verstoorde hechting niet of onvoldoende ontwikkeld zijn.

Groepstraining behandelaren

“De therapievorm is met name intensief omdat alle collega’s van De Fjord erin geschoold moeten zijn. Zij krijgen daarvoor een 10-daagse training. Het toepassen van DGT vraagt van behandelaren dat zij naar zichzelf kunnen en durven te kijken en bereid zijn om hun eigen thema’s en triggers te onderzoeken. Twee keer in de week wordt ook een consultatie gegeven door de therapeut voor de therapeut,” vertelt Graciella.

“DGT wordt klinisch op de Fjord alleen toegepast bij jongeren die onvoldoende hebben kunnen profiteren van intensieve hulpverleningstrajecten, waarbij met andere therapievormen geen vooruitgang is geboekt. De focus bij DGT ligt op het voorkomen van zelfbeschadiging en suïcidaliteit en het bevorderen van autonomie en zelfvertrouwen.”

Autonomie

“Bij vrijwel alle cliënten is de autonomie afgenomen doordat ze door meerdere crises zijn gegaan, waarbij sprake was van risicovol gedrag. De jongeren verblijven na een pre-treatment fase waarin hun commitment onderzocht en versterkt wordt minimaal 6 maanden opgenomen voor DGT klinisch. Na 6 maanden kan DGT ambulant voortgezet worden. Het hele DGT traject duurt 12 maanden.

DGT kenmerkt zich door gelijkwaardigheid in de behandelrelatie. De behandeling ga je met elkaar aan, waarbij je samen verantwoordelijk bent voor een effectieve behandeling . Cliënten moeten veel oefenen met het zelf maken van keuzes die goed voor ze zijn en daarbij wordt verwacht dat ze tegen hun eigen grenzen mogen aanlopen om ervan te leren. Spanning mag er zijn en dit leren ze verdragen. Het is verder heel belangrijk dat ouders ook intensief betrokken zijn bij het traject. Zij krijgen daarvoor ouderbegeleiding en er is een netwerktraining waarbij ouders met hun kind samen vaardigheden kunnen oefenen.”

Een jaar later 

“Nu het eerste jaar er bijna opzit, kunnen we stellen dat we samen met onze jongeren manieren hebben gevonden om goede zorg te leveren zonder inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. We zien een meer dan 80 procent afname van 1 op 1 begeleiding en andere vrijheidsbeperkende maatregelen en bovendien een toename van autonomie bij jongeren. En dat is precies de reden dat we zijn begonnen met DGT,”concludeert Graciella.